PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (2008) 892 2008/0258/COD
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettavan audiovisuaalialan MEDIA Mundus yhteistyöohjelman perustamisesta
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32009D1041

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Alueiden komitea
01-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-2009
^
09-01-2009
^
04-2009
^
05-2009
^
07-2009
^
21-10-2009
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  09-01-2009
Lähetetty neuvostolle
  09-01-2009
Lähetetty EP:lle
  09-01-2009
Täydennys
  09-01-2009
Täydennys
  09-01-2009
Täydennys
  09-01-2009
ETSK:n lausunto
  25-03-2009

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 150 par 4, art 157 par 3  
Menettely:
Komissio : Yhteispäätösmenettely 
Neuvosto  : Yhteispäätösmenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Päätösehdotus 
Neuvosto  : Päätös 
  09-01-2009 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Päävastuussa Tietoyhteiskunnan ja viestinten PO
  Kenelle säädös on osoitettu Euroopan parlamentti; Neuvosto
  Pakollinen kuuleminen Alueiden komitea; Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
  Päävastuussa Viviane REDING
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2008/892/FINAL
Näytä asiakirja CS/2009/5237/   CS/2009/5237/
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätösehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 150 par 4, art 157 par 3  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52008PC0892
  09-01-2009 Lähetetty neuvostolle
  09-01-2009 Lähetetty EP:lle
  09-01-2009 Täydennys
  Asiakirjat: Näytä asiakirja SEK/SEC/2008/3102/   SEK/SEC/2008/3102/
Näytä asiakirja CS/2009/5237/ADD 1   CS/2009/5237/ADD 1
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52008SC3102
  09-01-2009 Täydennys
  Asiakirjat: Näytä asiakirja SEK/SEC/2008/3098/   SEK/SEC/2008/3098/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52008SC3098
  09-01-2009 Täydennys
  Asiakirjat: Näytä asiakirja SEK/SEC/2008/3097/   SEK/SEC/2008/3097/
Näytä asiakirja CS/2009/5237/ADD 2   CS/2009/5237/ADD 2
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52008SC3097
  25-03-2009 ETSK:n lausunto
  Esittelijä Bernardo HERNANDEZ BATALLER
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   ETSK/2009/624/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2009/228/   100
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52009AE0624
  21-04-2009 Alueiden komitean lausunto
  Esittelijä SGOUROS
  Asiakirjat: Näytä asiakirja AK:n lausunto/2009/27/   AK:n lausunto/2009/27/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2009/200/   51
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52009AR0027
  07-05-2009 EP:n lausunto – 1. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Päävastuussa Viviane REDING
  Vastaava Viviane REDING
  Esittelijä Ruth HIERONYMI
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2010/212/   454
Raportti   TA/2009/381/
Raportti   A6/2009/260/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52009AP0381
  07-05-2009 Komission kanta EP:n 1. käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Sitoumus
  14-09-2009 Neuvosto hyväksynyt 1. käsittelyssä
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2009/13254/ADD 1   CS/2009/13254/ADD 1
Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2009/260/
Näytä asiakirja CS/2009/13099/   CS/2009/13099/
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätös
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2960
  AIHE YLEISET ASIAT
  21-10-2009 EP ja neuvosto allekirjoittaneet
  Asiakirjat: Näytä asiakirja PE-CONS/2009/3672/   PE-CONS/2009/3672/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2009/288/   10
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätös
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32009D1041

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning