PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (2008) 664 2008/0257/COD
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan osalta
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32010R1235

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Alueiden komitea
12-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-200911-200912-200901-201002-201003-201004-201005-201006-201007-201008-201009-201010-201011-201012-2010
^
10-12-2008
^
07-2009
^
12-2009
^
05-2010
^
15-12-2010
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  10-12-2008
Täydennys
  10-12-2008
Täydennys
  10-12-2008
Lähetetty neuvostolle
  17-12-2008
Lähetetty EP:lle
  17-12-2008
ETSK:n lausunto
  10-06-2009
N.C.
  01-12-2009

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 95  
Menettely:
Komissio : Yhteispäätösmenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Asetusehdotus 
  10-12-2008 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Suullinen menettely
  Päävastuussa Yritys- ja teollisuustoiminnan PO
  Kenelle säädös on osoitettu Euroopan parlamentti; Neuvosto
  Vapaaehtoinen kuuleminen Alueiden komitea
  Pakollinen kuuleminen Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
  Päävastuussa Günter VERHEUGEN
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2008/664/FINAL
Näytä asiakirja CS/2008/17501/   CS/2008/17501/
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Asetusehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 95  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52008PC0664
  10-12-2008 Täydennys
  Asiakirjat: Näytä asiakirja SEK/SEC/2008/2670/   SEK/SEC/2008/2670/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52008SC2670
  10-12-2008 Täydennys
  Asiakirjat: Näytä asiakirja SEK/SEC/2008/2671/   SEK/SEC/2008/2671/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52008SC2671
  17-12-2008 Lähetetty neuvostolle
  17-12-2008 Lähetetty EP:lle
  22-04-2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2009/229/   19
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52009XX0923(04)
  09-06-2009 Asian käsittely neuvostossa
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2009/124/
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, B-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2947
  AIHE TYÖLLISYYS, SOSIAALIPOLITIIKKA, TERVEYS JA KULUTTAJA-ASIAT
  10-06-2009 ETSK:n lausunto
  Esittelijä Sylvia GAUCI
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   ETSK/2009/1023/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2009/306/   22
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52009AE1023
  07-10-2009 Alueiden komitean lausunto
  Esittelijä Susanna HABY
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2010/79/   50
Näytä asiakirja AK:n lausunto/2009/137/   AK:n lausunto/2009/137/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52009AR0137
  01-12-2009 Asian käsittely neuvostossa
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2009/348/
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, B-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2980
  AIHE TYÖLLISYYS, SOSIAALIPOLITIIKKA, TERVEYS JA KULUTTAJA-ASIAT
  01-12-2009 N.C.
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2009/665/FINAL
  Oikeusperusta:  TFUE/art 114, 168 par 4 c  
  22-09-2010 EP:n lausunto – 1. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Vastaava Antonio TAJANI
  Esittelijä Linda McAVAN
  Päävastuussa JOHN DALLI
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2012/50/   70
Raportti   TA/2010/331/P7
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52010AP0331
  22-09-2010 Komission kanta EP:n 1. käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Sitoumus
  Huomautuksia: Sitoumuksen noudattaminen
  29-11-2010 Neuvosto hyväksynyt 1. käsittelyssä
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2010/320/
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 3050
  AIHE MAATALOUS/KALASTUS
  15-12-2010 EP ja neuvosto allekirjoittaneet
  Asiakirjat: Näytä asiakirja PE-CONS/2010/46/   PE-CONS/2010/46/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2010/348/   1
Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2012/201/   138
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Asetus
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32010R1235

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning