PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (2008) 575 2008/0181/CNS
Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI …/…/EY, direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan b ja c alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti arvonlisäverosta
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32009L0132

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
09-200810-200811-200812-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-2009
^
25-09-2008
^
01-2009
^
04-2009
^
06-2009
^
19-10-2009
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  25-09-2008
Lähetetty neuvostolle
  25-09-2008
Lähetetty EP:lle
  25-09-2008
ETSK:n lausunto
  03-12-2008

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 93, 94  
Menettely:
Komissio : Kuulemismenettely 
Neuvosto  : Kuulemismenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Direktiiviehdotus 
Neuvosto  : Direktiivi 
  25-09-2008 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Kenelle säädös on osoitettu Neuvosto
  Pakollinen kuuleminen Euroopan parlamentti; Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
  Kenelle osoitettu Alueiden komitea
  Päävastuussa Verotuksen ja tulliliiton PO
  Päävastuussa László KOVÁCS
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2008/575/FINAL
Näytä asiakirja CS/2008/13617/   CS/2008/13617/
  Menettely: Kuulemismenettely
  Asiakirjatyyppi: Direktiiviehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 93, 94  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52008PC0575
  25-09-2008 Lähetetty neuvostolle
  25-09-2008 Lähetetty EP:lle
  03-12-2008 ETSK:n lausunto
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2009/175/   123
Asiakirja Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   ETSK/2008/1929/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52008AE1929
  11-03-2009 EP:n lausunto – ainoa käsittely
  Päätös : Hyväksyminen sellaisenaan
  Esittelijä Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
  Päävastuussa László KOVÁCS
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2010/87/   332
Raportti   A6/2009/60/
Raportti   TA/2009/101/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52009AP0101
  19-10-2009 Neuvosto hyväksynyt muodollisesti
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2009/14716/ADD 1   CS/2009/14716/ADD 1
Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2009/293/
Näytä asiakirja CS/2009/14395/   CS/2009/14395/
Näytä asiakirja CS/2009/12820/   CS/2009/12820/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2009/292/   5
  Menettely: Kuulemismenettely
  Asiakirjatyyppi: Direktiivi
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2966
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32009L0132
  AIHE MAATALOUS/KALASTUS

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning