PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (2008) 535 2008/0172/COD
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI torjunta-aineiden levityskoneista sekä koneista 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun direktiivin 2006/42/EY muuttamisesta
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32009L0127

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
09-200810-200811-200812-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-2009
^
05-09-2008
^
01-2009
^
03-2009
^
06-2009
^
21-10-2009
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  05-09-2008
Lähetetty neuvostolle
  05-09-2008
Lähetetty EP:lle
  05-09-2008
ETSK:n lausunto
  14-01-2009

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 95  
Menettely:
Komissio : Yhteispäätösmenettely 
Neuvosto  : Yhteispäätösmenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Direktiiviehdotus 
Neuvosto  : Direktiivi 
  05-09-2008 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Päävastuussa Yritys- ja teollisuustoiminnan PO
  Kenelle säädös on osoitettu Euroopan parlamentti; Neuvosto
  Vapaaehtoinen kuuleminen Alueiden komitea
  Pakollinen kuuleminen Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
  Päävastuussa Günter VERHEUGEN
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2008/535/FINAL
Näytä asiakirja CS/2008/12876/   CS/2008/12876/
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Direktiiviehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 95  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52008PC0535
  05-09-2008 Lähetetty neuvostolle
  05-09-2008 Lähetetty EP:lle
  14-01-2009 ETSK:n lausunto
  Esittelijä JIROVEC
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2009/182/   44
Asiakirja Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   ETSK/2009/41/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52009AE0041
  22-04-2009 EP:n lausunto – 1. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Päävastuussa Günter VERHEUGEN
  Esittelijä Leopold Józef RUTOWICZ
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2010/184/   192
Raportti   TA/2009/247/
Raportti   A6/2009/137/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52009AP0247
  22-04-2009 Komission kanta EP:n 1. käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Sitoumus
  24-09-2009 Neuvosto hyväksynyt 1. käsittelyssä
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2009/272/
Näytä asiakirja CS/2009/13394/   CS/2009/13394/
Näytä asiakirja CS/2009/13644/ADD 1   CS/2009/13644/ADD 1
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Direktiivi
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2963
  AIHE KILPAILUKYKY
  21-10-2009 EP ja neuvosto allekirjoittaneet
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2009/310/   29
Näytä asiakirja PE-CONS/2009/3662/   PE-CONS/2009/3662/
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Direktiivi
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32009L0127

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning