PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (2007) 529 2007/0196/COD
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2003/55/EY muuttamisesta
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32009L0073

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Alueiden komitea
09-200710-200711-200712-200701-200802-200803-200804-200805-200806-200807-200808-200809-200810-200811-200812-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-2009
^
19-09-2007
^
04-2008
^
08-2008
^
12-2008
^
13-07-2009
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  19-09-2007
Täydennys
  19-09-2007
Täydennys
  19-09-2007
Täydennys
  19-09-2007
Lähetetty neuvostolle
  21-09-2007
Lähetetty EP:lle
  21-09-2007
ETSK:n lausunto
  22-04-2008
N.C.
  08-04-2009

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 47 par 2, art 55, 95  
Menettely:
Komissio : Yhteispäätösmenettely 
Neuvosto  : Yhteispäätösmenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Direktiiviehdotus 
Neuvosto  : Direktiivi 
  19-09-2007 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Suullinen menettely
  Kenelle säädös on osoitettu Euroopan parlamentti; Neuvosto
  Vapaaehtoinen kuuleminen Alueiden komitea
  Päävastuussa Energian ja liikenteen PO
  Pakollinen kuuleminen Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
  Päävastuussa Andris PIEBALGS
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2007/13045/   CS/2007/13045/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2007/9/   1.24.1
Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2007/529/FINAL
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2008/4/   8
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Direktiiviehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 47 par 2, art 55, 95  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52007PC0529
  19-09-2007 Täydennys
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2007/13212/   CS/2007/13212/
Näytä asiakirja SEK/SEC/2007/1179/   SEK/SEC/2007/1179/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52007SC1179
  19-09-2007 Täydennys
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2007/13219/   CS/2007/13219/
Näytä asiakirja SEK/SEC/2007/1180/   SEK/SEC/2007/1180/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52007SC1180
  19-09-2007 Täydennys
  Asiakirjat: Näytä asiakirja SEK/SEC/2007/1182/   SEK/SEC/2007/1182/
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  21-09-2007 Lähetetty neuvostolle
  21-09-2007 Lähetetty EP:lle
  03-12-2007 Asian käsittely neuvostossa
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2007/274/
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, B-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2835
  AIHE LIIKENNE, TELEVIESTINTÄ JA ENERGIA
  28-02-2008 Asian käsittely neuvostossa
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2008/45/
Näytä asiakirja CS/2008/7033/   CS/2008/7033/
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, B-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2854
  AIHE LIIKENNE, TELEVIESTINTÄ JA ENERGIA
  10-04-2008 Alueiden komitean lausunto
  Esittelijä Michel LEBRUN
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2008/172/   55
Näytä asiakirja AK:n lausunto/2008/21/   AK:n lausunto/2008/21/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52008AR0021
  22-04-2008 ETSK:n lausunto
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2008/211/   23
Asiakirja Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   ETSK/2008/758/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52008AE0758(02)
  06-06-2008 Asian käsittely neuvostossa
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2008/10442/   CS/2008/10442/
Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2008/162/
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, B-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2875
  AIHE LIIKENNE, TELEVIESTINTÄ JA ENERGIA
  09-07-2008 EP:n lausunto – 1. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Päävastuussa Andris PIEBALGS
  Esittelijä Romano Maria LA RUSSA
  Vastaava Andris PIEBALGS
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2009/294/   142
Raportti   TA/2008/347/
Raportti   A6/2008/257/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   2008AP0347
  09-07-2008 Komission kanta EP:n 1. käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Osittainen sitoumus
  10-10-2008 Poliittinen yhteisymmärrys neuvoston yhteisestä kannasta
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2008/276/
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, B-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2895
  AIHE LIIKENNE, TELEVIESTINTÄ JA ENERGIA
  09-01-2009 Neuvosto vahvisti yhteisen kannan
  Päätöksentekomenettely: Yksimielisyys
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2008/14540/   CS/2008/14540/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2009/70/   37
  NEUVOSTON ESITYSLISTA KIRJALLINEN MENETTELY
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52009AG0009
  12-01-2009 Komissio antanut lausuman yhteisestä kannasta
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2008/907/FINAL
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2010/76/   13
Näytä asiakirja CS/2009/5278/   CS/2009/5278/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52008DC0907
  12-01-2009 Lähetetty neuvostolle - lausuma yhteisestä kannasta
  12-01-2009 Lähetetty EP:lle – lausuma yhteisestä kannasta
  15-01-2009 EP vastaanottanut neuvoston yhteisen kannan
  08-04-2009 N.C.
  22-04-2009 EP:n lausunto – 2. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Esittelijä Antonio MUSSA
  Päävastuussa Andris PIEBALGS
  Vastaava Andris PIEBALGS
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2010/184/   189
Raportti   A6/2009/238/
Raportti   TA/2009/244/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52009AP0244
  22-04-2009 Komission kanta EP:n 2. käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Sitoumus
  Huomautuksia: Seuranta - EP:n lausunto - 2. käsittely; Sitoumuksen noudattaminen - 2. käsittely
  22-06-2009 Hyväksytään komission lausunto EP:n 2. käsittelyn tarkistuksista
  Päätös : Tarkistusehdotuksia sisältävä lausunto
  Päätöksentekomenettely: Valtuutusmenettely
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2011/26/   7
Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2009/316/FINAL
Näytä asiakirja CS/2009/11468/   CS/2009/11468/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52009PC0316
  Huomautuksia: Seuranta - EP:n lausunto - 2. käsittely
  24-06-2009 Lähetetty neuvostolle - komission lausunto EP:n 2. käsittelyn tarkistuksista
  24-06-2009 Lähetetty EP:lle – komission lausunto 2. käsittelyn tarkistuksista
  25-06-2009 Neuvosto hyväksynyt 2. käsittelyssä
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2009/190/
Näytä asiakirja CS/2009/11128/   CS/2009/11128/
Näytä asiakirja CS/2009/11509/ADD 1   CS/2009/11509/ADD 1
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Direktiivi
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2953
  AIHE YMPÄRISTÖ
  13-07-2009 EP ja neuvosto allekirjoittaneet
  Asiakirjat: Näytä asiakirja PE-CONS/2009/3649/   PE-CONS/2009/3649/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2009/211/   94
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Direktiivi
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32009L0073

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning