PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (2006) 244 2006/0084/COD
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamisesta
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32013R0883

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Tilintarkastustuomioistuin
05-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-200701-200802-200803-200804-200805-200806-200807-200808-200809-200810-200811-200812-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-200911-200912-200901-201002-201003-201004-201005-201006-201007-201008-201009-201010-201011-201012-201001-201102-201103-201104-201105-201106-201107-201108-201109-201110-201111-201112-201101-201202-201203-201204-201205-201206-201207-201208-201209-201210-201211-201212-201201-201302-201303-201304-201305-201306-201307-201308-201309-2013
^
24-05-2006
^
08-2008
^
01-2010
^
07-2011
^
11-09-2013
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  24-05-2006
Lähetetty neuvostolle
  04-07-2006
Lähetetty EP:lle
  04-07-2006
N.C.
  01-12-2009
Täydennys
  17-03-2011
N.C.
  25-02-2013
N.C.
  08-03-2013
N.C.
  08-03-2013
N.C.
  08-03-2013
N.C.
  14-03-2013

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 280   ;  Traité/EURATOM/art 106bis   ;  TFUE/art 325  
Menettely:
Komissio : Yhteispäätösmenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Asetusehdotus 
  24-05-2006 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Suullinen menettely
  Päävastuussa OLAF
  Kenelle säädös on osoitettu Euroopan parlamentti; Neuvosto
  Pakollinen kuuleminen Tilintarkastustuomioistuin
  Kenelle osoitettu Euroopan tietosuojavaltuutettu
  Päävastuussa José Manuel BARROSO
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/5/   1.34.33
Näytä asiakirja CS/2006/11281/   CS/2006/11281/
Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2006/244/FINAL
Press release Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   IP/2006/679/
C6/2006/228/  C6/2006/228/  
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Asetusehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 280   ;  Traité/EURATOM/art 106bis   ;  TFUE/art 325  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52006PC0244
  04-07-2006 Lähetetty neuvostolle
  04-07-2006 Lähetetty EP:lle
  24-10-2006 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2007/91/   1
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52007XX0426(01)
  08-01-2007 Tilintarkastustuomioistuimen lausunto
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2006/5132/   CS/2006/5132/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2007/8/   1
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52006AA0007
  20-11-2008 EP:n lausunto – 1. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Vastaava Siim KALLAS
  Esittelijä Ingeborg GRÄSSLE
  Päävastuussa Siim KALLAS
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2010/16/   201
Raportti   A6/2008/394/
Raportti   TA/2008/553/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52008AP0553
  20-11-2008 Komission kanta EP:n 1. käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Osittainen sitoumus
  01-12-2009 N.C.
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2009/665/FINAL
  17-03-2011 Täydennys
  Asiakirjat: Näytä asiakirja SEK/SEC/2011/343/FINAL   SEK/SEC/2011/343/FINAL
  17-03-2011 Komissio hyväksynyt muutetun ehdotuksen
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2011/135/FINAL
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52011PC0135
  17-03-2011 Lähetetty neuvostolle – muutettu ehdotus
  17-03-2011 Lähetetty EP:lle – muutettu ehdotus
  01-06-2011 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2011/279/   11
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52011XX0923(02)
  12-07-2011 Tilintarkastustuomioistuimen lausunto
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2011/254/   1
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52011AA0006
  04-12-2012 Neuvoston poliittinen yhteisymmärrys
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2012/501/
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 3205
  AIHE TALOUS- JA RAHOITUSASIAT
  25-02-2013 N.C.
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2013/89/
  08-03-2013 N.C.
  08-03-2013 N.C.
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2013/140/FINAL
  08-03-2013 N.C.
  14-03-2013 N.C.
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2013/162/   469
  03-07-2013 EP:n lausunto – 2. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen sellaisenaan
  Vastaava Algirdas Gediminas ŠEMETA
  Esittelijä Ingeborg GRÄSSLE
  Päävastuussa Algirdas Gediminas ŠEMETA
  Asiakirjat: Raportti   TA/2013/308/P7
  11-09-2013 EP ja neuvosto allekirjoittaneet
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2013/248/   1
Näytä asiakirja PE-CONS/2013/79/   PE-CONS/2013/79/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32013R0883

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning