PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (2006) 202 2006/0076/COD
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2013)
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32007D1482

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
05-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-2007
^
17-05-2006
^
11-2006
^
02-2007
^
06-2007
^
11-12-2007
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  17-05-2006
Lähetetty neuvostolle
  17-05-2006
Lähetetty EP:lle
  17-05-2006
Täydennys
  17-05-2006
ETSK:n lausunto
  17-01-2007

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 95  
Menettely:
Komissio : Yhteispäätösmenettely 
Neuvosto  : Yhteispäätösmenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Päätösehdotus 
Neuvosto  : Päätös 
  17-05-2006 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Kenelle säädös on osoitettu Euroopan parlamentti; Neuvosto
  Pakollinen kuuleminen Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
  Kenelle osoitettu Alueiden komitea
  Päävastuussa Verotuksen ja tulliliiton PO
  Päävastuussa László KOVÁCS
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2006/9500/   CS/2006/9500/
Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2006/202/FINAL
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/5/   1.10.6
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2006/176/   29
C6/2006/159/  C6/2006/159/  
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätösehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 95  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52006PC0202
  17-05-2006 Lähetetty neuvostolle
  17-05-2006 Lähetetty EP:lle
  17-05-2006 Täydennys
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2006/9500/ADD 1   CS/2006/9500/ADD 1
Näytä asiakirja SEK/SEC/2006/566/   SEK/SEC/2006/566/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52006SC0566
  17-01-2007 ETSK:n lausunto
  Esittelijä Umberto BURANI
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/2007/1/2   1.10.9
Asiakirja Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   ETSK/2007/83/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2007/93/   1
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52007AE0083
  20-06-2007 EP:n lausunto – 1. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Päävastuussa László KOVÁCS
  Esittelijä Hans-Peter MARTIN
  Asiakirjat: Raportti   A6/2007/117/
Raportti   TA/2007/268/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2008/146/   215
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52007AP0268
  20-06-2007 Komission kanta EP:n 1. käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Sitoumus
  22-11-2007 Neuvosto hyväksynyt 1. käsittelyssä
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2007/15392/   CS/2007/15392/
Press release Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   IP/2007/1748/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2007/11/   1.10.10
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätös
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2832
  AIHE KILPAILUKYKY
  11-12-2007 EP ja neuvosto allekirjoittaneet
  Asiakirjat: Näytä asiakirja PE-CONS/2007/3633/   PE-CONS/2007/3633/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2007/330/   1
Boletim da União Europeia   Tiedote/2007/12/   1.10.11
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätös
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32007D1482

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning