PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (2005) 609 2005/0247/COD
Lissabonin yhteisöohjelman täytäntöön paneminen Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS sähköisestä tulli- ja kauppaympäristöstä
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32008D0070

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
11-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-200701-2008
^
30-11-2005
^
07-2006
^
12-2006
^
05-2007
^
15-01-2008
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  30-11-2005
Lähetetty neuvostolle
  02-12-2005
Lähetetty EP:lle
  02-12-2005
Täydennys
  02-12-2005
ETSK:n lausunto
  13-09-2006
N.C.
  05-12-2007

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 95, 135  
Menettely:
Komissio : Yhteispäätösmenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Päätösehdotus 
  30-11-2005 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Suullinen menettely
  Kenelle säädös on osoitettu Euroopan parlamentti; Neuvosto
  Pakollinen kuuleminen Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
  Kenelle osoitettu Alueiden komitea
  Päävastuussa Verotuksen ja tulliliiton PO
  Päävastuussa László KOVÁCS
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/2005/11/   1.6.26
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2006/49/   37
C6/2005/420/  C6/2005/420/  
Näytä asiakirja CS/2005/15381/   CS/2005/15381/
Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2005/609/FINAL
Press release Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   IP/2005/1501/
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätösehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 95, 135  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52005PC0609
  02-12-2005 Lähetetty neuvostolle
  02-12-2005 Lähetetty EP:lle
  02-12-2005 Täydennys
  Asiakirjat: Näytä asiakirja SEK/SEC/2005/1543/   SEK/SEC/2005/1543/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52005SC1543
  13-09-2006 ETSK:n lausunto
  Päätöksentekomenettely: Enemmistöpäätös
  Esittelijä Umberto BURANI
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2006/318/   47
Asiakirja Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   ETSK/2006/1151/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/9/   1.28.4
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52006AE1151
  12-12-2006 EP:n lausunto – 1. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen sellaisenaan
  Päävastuussa László KOVÁCS
  Esittelijä Christopher HEATON-HARRIS
  Asiakirjat: Raportti   TA/2006/539/
Raportti   A6/2006/407/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/12/   1.28.5
  08-05-2007 Poliittinen yhteisymmärrys neuvoston yhteisestä kannasta
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2007/97/
Näytä asiakirja CS/2007/9168/   CS/2007/9168/
Press release Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   IP/2007/627/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2007/5/   1.29.5
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2798
  AIHE TALOUS- JA RAHOITUSASIAT
  23-07-2007 Neuvosto vahvisti yhteisen kannan
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2007/242/   1
Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2007/170/
Näytä asiakirja CS/2007/11924/   CS/2007/11924/
Näytä asiakirja CS/2007/8520/   CS/2007/8520/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2007/7/8   1.29.1
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2816
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52007AG0011
  AIHE YLEISET ASIAT
  05-09-2007 Komissio antanut lausuman yhteisestä kannasta
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2007/12662/   CS/2007/12662/
Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2007/516/FINAL
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2008/196/   3
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52007PC0516
  05-09-2007 Lähetetty neuvostolle - lausuma yhteisestä kannasta
  05-09-2007 Lähetetty EP:lle – lausuma yhteisestä kannasta
  06-09-2007 EP vastaanottanut neuvoston yhteisen kannan
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2008/187/
  05-12-2007 N.C.
  11-12-2007 EP:n lausunto – 2. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen sellaisenaan
  Päävastuussa László KOVÁCS
  Esittelijä Christopher HEATON-HARRIS
  Asiakirjat: Raportti   TA/2007/594/
Raportti   A6/2007/466/
Press release Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   IP/2007/1893/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2008/323/   125
Boletim da União Europeia   Tiedote/2007/12/   1.29.1
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52007AP0594
  15-01-2008 EP ja neuvosto allekirjoittaneet
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/2008/1/   1.30.3
Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2008/23/   21
Näytä asiakirja PE-CONS/2007/3702/   PE-CONS/2007/3702/
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätös
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32008D0070

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning