PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (2005) 115 - 2 2005/0042/COD
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteisön toimintaohjelmasta terveyden ja kuluttajansuojan alalla (2007–2013)
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32006D1926
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32007D1350

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Alueiden komitea
04-200505-200506-200507-200508-200509-200510-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-2007
^
06-04-2005
^
01-2006
^
07-2006
^
01-2007
^
23-10-2007
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  06-04-2005
Täydennys
  06-04-2005
Lähetetty neuvostolle
  13-04-2005
Lähetetty EP:lle
  13-04-2005
ETSK:n lausunto
  14-02-2006
N.C.
  06-12-2006
N.C.
  04-07-2007
Oikaisu
  01-10-2007

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 152   Euroopan parlamentti ja neuvosto :  Traité/CE/art 152  
Menettely:
Komissio : Yhteispäätösmenettely 
Neuvosto  : Yhteispäätösmenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Päätösehdotus 
Neuvosto  : Päätös 
  06-04-2005 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Suullinen menettely
  Päävastuussa Terveys- ja kuluttaja-asoiden PO
  Kenelle säädös on osoitettu Euroopan parlamentti; Neuvosto
  Pakollinen kuuleminen Alueiden komitea; Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
  Päävastuussa Markos KYPRIANOU
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2005/115/FINAL
Näytä asiakirja CS/2005/8064/   CS/2005/8064/
Press release Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   IP/2005/389/
C6/2005/225/  C6/2005/225/  
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2005/172/   25
C6/2005/97/  C6/2005/97/  
Boletim da União Europeia   Tiedote/2005/4/   1.4.78
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätösehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 152, 153  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52005PC0115
  Huomautuksia: Seuranta - EP:n lausunto - 2. käsittely
  06-04-2005 Täydennys
  Asiakirjat: Näytä asiakirja SEK/SEC/2005/425/   SEK/SEC/2005/425/
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52005SC0425
  13-04-2005 Lähetetty neuvostolle
  13-04-2005 Lähetetty EP:lle
  03-06-2005 Asian käsittely neuvostossa
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2005/117/
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, B-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2663
  AIHE TYÖLLISYYS, SOSIAALIPOLITIIKKA, TERVEYS JA KULUTTAJA-ASIAT
  14-02-2006 ETSK:n lausunto
  Päätöksentekomenettely: Enemmistöpäätös
  Esittelijä Jorge PEGADO LIZ
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2006/88/   1
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/1/2   1.23.14
Asiakirja Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   ETSK/2006/230/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52006AE0230
  16-02-2006 Alueiden komitean lausunto
  Esittelijä Bente NIELSEN
  Asiakirjat: Näytä asiakirja AK:n lausunto/2005/149/   AK:n lausunto/2005/149/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2006/192/   8
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/1/2   1.23.14
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52005AR0149
  16-03-2006 EP:n lausunto – 1. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Päävastuussa Markos KYPRIANOU
  Esittelijä Antonios TRAKATELLIS
  Vastaava Markos KYPRIANOU
  Asiakirjat: Raportti   A6/2006/30/
Raportti   TA/2006/93/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/3/   1.24.2
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/3/   1.24.3
  16-03-2006 Komission kanta EP:n 1. käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Osittainen sitoumus
  23-03-2006 EP:n lausunto – 1. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Päävastuussa Markos KYPRIANOU
  Esittelijä Marianne THYSSEN
  Asiakirjat: Raportti   A6/2006/32/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/3/   1.24.2
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/3/   1.24.3
  23-03-2006 Komission kanta EP:n 1. käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Osittainen sitoumus
  24-05-2006 Komissio hyväksynyt muutetun ehdotuksen
  Päätöksentekomenettely: Suullinen menettely
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2006/9909/   CS/2006/9909/
Press release Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   IP/2006/673/
Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2006/235/FINAL
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/5/   1.24.9
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2006/303/   92
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52006PC0235
  24-05-2006 Komissio hyväksynyt muutetun ehdotuksen
  Päätöksentekomenettely: Suullinen menettely
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2006/9905/   CS/2006/9905/
Press release Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   IP/2006/673/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/5/   1.24.9
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2006/303/   92
Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2006/234/FINAL
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätösehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 152  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52006PC0234
  29-05-2006 Lähetetty neuvostolle – muutettu ehdotus
  29-05-2006 Lähetetty neuvostolle – muutettu ehdotus
  29-05-2006 Lähetetty EP:lle – muutettu ehdotus
  29-05-2006 Lähetetty EP:lle – muutettu ehdotus
  25-09-2006 Poliittinen yhteisymmärrys neuvoston yhteisestä kannasta
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2006/13257/   CS/2006/13257/
Press release Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   IP/2006/1258/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/9/   1.24.11
Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2006/240/
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, B-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2751
  AIHE KILPAILUKYKY
  14-11-2006 Neuvosto vahvisti yhteisen kannan
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2006/301/   103
Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2006/309/
Näytä asiakirja CS/2006/15032/   CS/2006/15032/
Näytä asiakirja CS/2006/13241/   CS/2006/13241/
C6/2006/420/  C6/2006/420/  
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/11/   1.24.8
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2762
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52006AG0031
  AIHE KOULUTUS, NUORISO JA KULTTUURI
  14-11-2006 Komissio antanut lausuman yhteisestä kannasta
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2006/700/FINAL
Näytä asiakirja CS/2006/15589/   CS/2006/15589/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2007/138/   5
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52006PC0700
  14-11-2006 Lähetetty neuvostolle - lausuma yhteisestä kannasta
  14-11-2006 Lähetetty EP:lle – lausuma yhteisestä kannasta
  16-11-2006 EP vastaanottanut neuvoston yhteisen kannan
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2008/27/   21
  30-11-2006 Poliittinen yhteisymmärrys neuvoston yhteisestä kannasta
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2006/330/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/11/   1.24.8
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, B-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2767
  AIHE TYÖLLISYYS, SOSIAALIPOLITIIKKA, TERVEYS JA KULUTTAJA-ASIAT
  06-12-2006 N.C.
  12-12-2006 EP:n lausunto – 2. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen sellaisenaan
  Päävastuussa Markos KYPRIANOU
  Esittelijä Marianne THYSSEN
  Asiakirjat: Raportti   TA/2006/534/
Raportti   A6/2006/408/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/12/   1.24.18
  18-12-2006 EP ja neuvosto allekirjoittaneet osan
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2006/404/   39
Näytä asiakirja PE-CONS/2006/3680/   PE-CONS/2006/3680/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/12/   1.24.18
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätösehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 153  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32006D1926
  Huomautuksia: EP ja neuvosto muuttaneet oikeusperustaa
  22-03-2007 Neuvosto vahvisti yhteisen kannan
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2007/7592/   CS/2007/7592/
Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2007/51/
Näytä asiakirja CS/2006/16369/   CS/2006/16369/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2007/103/   11
Boletim da União Europeia   Tiedote/2007/3/   1.25.3
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2791
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52007AG0005
  AIHE LIIKENNE, TELEVIESTINTÄ JA ENERGIA
  23-03-2007 Komissio antanut lausuman yhteisestä kannasta
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2007/181/   12
Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2007/150/FINAL
Näytä asiakirja CS/2007/7861/   CS/2007/7861/
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätösehdotus
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52007PC0150
  23-03-2007 Lähetetty neuvostolle - lausuma yhteisestä kannasta
  23-03-2007 Lähetetty EP:lle – lausuma yhteisestä kannasta
  29-03-2007 EP vastaanottanut neuvoston yhteisen kannan
  04-07-2007 N.C.
  10-07-2007 EP:n lausunto – 2. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Päävastuussa Markos KYPRIANOU
  Esittelijä Antonios TRAKATELLIS
  Vastaava Markos KYPRIANOU
  Asiakirjat: Raportti   A6/2007/184/
Raportti   TA/2007/318/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2007/7/8   1.25.13
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2008/175/   131
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52007AP0318
  10-07-2007 Komission kanta EP:n 2. käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Sitoumus
  Huomautuksia: Sitoumuksen noudattaminen - 2. käsittely
  30-08-2007 Hyväksytään komission lausunto EP:n 2. käsittelyn tarkistuksista
  Päätös : Tarkistusehdotuksia sisältävä lausunto
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2007/485/FINAL
Näytä asiakirja CS/2007/12557/   CS/2007/12557/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2007/7/8   1.25.13
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2008/196/   3
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52007PC0485
  Huomautuksia: Seuranta - EP:n lausunto - 2. käsittely
  30-08-2007 Lähetetty neuvostolle - komission lausunto EP:n 2. käsittelyn tarkistuksista
  30-08-2007 Lähetetty EP:lle – komission lausunto 2. käsittelyn tarkistuksista
  01-10-2007 Oikaisu
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2007/485/FINAL/2
  09-10-2007 Neuvosto hyväksynyt 2. käsittelyssä
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2007/13661/ADD 1   CS/2007/13661/ADD 1
Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2007/217/
Näytä asiakirja CS/2007/13229/   CS/2007/13229/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2007/10/   1.25.12
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätös
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2822
  AIHE TALOUS- JA RAHOITUSASIAT
  23-10-2007 EP ja neuvosto allekirjoittaneet
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2007/301/   3
Näytä asiakirja PE-CONS/2007/3640/   PE-CONS/2007/3640/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2007/10/   1.25.12
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätös
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 152  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32007D1350
  Huomautuksia: EP ja neuvosto muuttaneet oikeusperustaa

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning