PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (2004) 650 2004/0237/COD
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun direktiivin 95/2/EY ja elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista annetun direktiivin 94/35/EY muuttamisesta
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32006L0052

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
10-200411-200412-200401-200502-200503-200504-200505-200506-200507-200508-200509-200510-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-2006
^
11-10-2004
^
04-2005
^
08-2005
^
12-2005
^
05-07-2006
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  11-10-2004
Lähetetty neuvostolle
  11-10-2004
Lähetetty EP:lle
  11-10-2004
ETSK:n lausunto
  06-04-2005

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Kuluttajat 
Terveyden suojaaminen 
Teollisuuspolitiikka 
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 95  
Menettely:
Komissio : Yhteispäätösmenettely 
Neuvosto  : Yhteispäätösmenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Direktiiviehdotus 
Neuvosto  : Direktiivi 
  11-10-2004 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Päävastuussa Terveys- ja kuluttaja-asoiden PO
  Kenelle säädös on osoitettu Euroopan parlamentti; Neuvosto
  Pakollinen kuuleminen Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
  Päävastuussa David BYRNE
  Asiakirjat: Press release Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   IP/2004/1201/
Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2004/650/FINAL
Näytä asiakirja CS/2004/13489/   CS/2004/13489/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2004/10/   1.4.56
C6/2004/139/  C6/2004/139/  
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2005/24/   9
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Direktiiviehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 95  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52004PC0650
  11-10-2004 Lähetetty neuvostolle
  11-10-2004 Lähetetty EP:lle
  06-04-2005 ETSK:n lausunto
  Esittelijä Ann DAVISON
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2005/255/   59
Asiakirja Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   ETSK/2005/384/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2005/4/   1.4.68
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52005AE0384
  26-10-2005 EP:n lausunto – 1. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Päävastuussa Markos KYPRIANOU
  Esittelijä Mojca DRČAR MURKO
  Vastaava Markos KYPRIANOU
  Asiakirjat: Raportti   TA/2005/404/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2005/10/   1.4.68
Raportti   A6/2005/191/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2006/272/   416
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52005AP0404
  26-10-2005 Komission kanta EP:n 1. käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Sitoumus
  02-06-2006 Neuvosto hyväksynyt 1. käsittelyssä
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2006/148/
Press release Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   IP/2006/724/
Näytä asiakirja CS/2006/10145/ADD 1   CS/2006/10145/ADD 1
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/6/   1.24.1
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Direktiivi
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, B-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2733
  AIHE TYÖLLISYYS, SOSIAALIPOLITIIKKA, TERVEYS JA KULUTTAJA-ASIAT
  05-07-2006 EP ja neuvosto allekirjoittaneet
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2006/204/   10
Näytä asiakirja PE-CONS/2005/3663/   PE-CONS/2005/3663/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/7/8   1.24.5
Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2007/78/   32
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Direktiivi
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32006L0052

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning