PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (2004) 478 2004/0157/COD
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toisesta Marco Polo ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten ("Marco Polo II")
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32006R1692

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
07-200408-200409-200410-200411-200412-200401-200502-200503-200504-200505-200506-200507-200508-200509-200510-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-2006
^
14-07-2004
^
03-2005
^
09-2005
^
02-2006
^
24-10-2006
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  14-07-2004
Lähetetty neuvostolle
  15-07-2004
Lähetetty EP:lle
  15-07-2004
ETSK:n lausunto
  09-03-2005

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Liikenne 
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/ art 71 par 1, art 80 par 2  
Menettely:
Komissio : Yhteispäätösmenettely 
Neuvosto  : Yhteispäätösmenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Asetusehdotus 
Neuvosto  : Asetus 
  14-07-2004 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Suullinen menettely
  Kenelle säädös on osoitettu Euroopan parlamentti; Neuvosto
  Päävastuussa Energian ja liikenteen PO
  Pakollinen kuuleminen Alueiden komitea; Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
  Päävastuussa Loyola DE PALACIO
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2004/11816/   CS/2004/11816/
C6/2004/88/  C6/2004/88/  
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2005/64/   4
Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2004/478/FINAL
Boletim da União Europeia   Tiedote/2004/7/8   1.3.43
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Asetusehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/ art 71 par 1, art 80 par 2  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52004PC0478
  15-07-2004 Lähetetty neuvostolle
  15-07-2004 Lähetetty EP:lle
  09-03-2005 ETSK:n lausunto
  Esittelijä Philippe LEVAUX
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2005/234/   19
Asiakirja Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   ETSK/2005/247/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2005/3/   1.4.29
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52005AE0247
  21-04-2005 Asian käsittely neuvostossa
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2005/84/
Näytä asiakirja CS/2005/8363/   CS/2005/8363/
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, B-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2654
  AIHE LIIKENNE, TELEVIESTINTÄ JA ENERGIA
  17-05-2006 EP:n lausunto – 1. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Vastaava Jacques BARROT
  Esittelijä Reinhard RACK
  Päävastuussa Jacques BARROT
  Asiakirjat: Raportti   TA/2006/211/
Raportti   A6/2005/408/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/5/   1.22.9
  17-05-2006 Komission kanta EP:n 1. käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Sitoumus
  12-10-2006 Neuvosto hyväksynyt 1. käsittelyssä
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/2006/13887/ADD 1   CS/2006/13887/ADD 1
Boletim da União Europeia   Tiedote/2006/10/   1.22.15
Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2006/268/
Näytä asiakirja CS/2006/13613/   CS/2006/13613/
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Asetus
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2754
  AIHE LIIKENNE, TELEVIESTINTÄ JA ENERGIA
  24-10-2006 EP ja neuvosto allekirjoittaneet
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2007/65/   12
Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2006/328/   1
Näytä asiakirja PE-CONS/2006/3620/   PE-CONS/2006/3620/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32006R1692

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning