PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (2004) 384 2004/0122/CNS
Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön toimintaohjelmasta (Argo-ohjelma) tehdyn päätöksen 2002/463/EY muuttamisesta
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32004D0867

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
05-200406-200407-200408-200409-200410-200411-200412-2004
^
19-05-2004
^
07-2004
^
08-2004
^
10-2004
^
13-12-2004
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  19-05-2004
Lähetetty neuvostolle
  19-05-2004
Lähetetty EP:lle
  19-05-2004
ETSK:n lausunto
  27-10-2004

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Yhteistyö oikeus-ja sisäasioissa 
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 66  
Menettely:
Komissio : Kuulemismenettely 
Neuvosto  : Kuulemismenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Päätösehdotus 
Neuvosto  : Päätös 
  19-05-2004 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Vapaaehtoinen kuuleminen Alueiden komitea; Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
  Kenelle säädös on osoitettu Neuvosto
  Päävastuussa Oikeus- ja sisäasioiden PO
  Pakollinen kuuleminen Euroopan parlamentti
  Päävastuussa Antonio VITORINO
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/2004/5/   1.4.2
Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2004/384/FINAL
Press release Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   IP/2004/678/
Näytä asiakirja CS/2004/9911/   CS/2004/9911/
C6/2004/49/  C6/2004/49/  
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2004/322/   9
  Menettely: Kuulemismenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätösehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 66  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52004PC0384
  19-05-2004 Lähetetty neuvostolle
  19-05-2004 Lähetetty EP:lle
  27-10-2004 ETSK:n lausunto
  Päätöksentekomenettely: Enemmistöpäätös
  Esittelijä Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2005/120/   76
Boletim da União Europeia   Tiedote/2004/10/   1.4.2
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52004AE1436
  17-11-2004 EP:n lausunto – ainoa käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Päävastuussa Franco FRATTINI
  Esittelijä Martine ROURE
  Asiakirjat: Raportti   A6/2004/19/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2004/11/   1.4.2
  17-11-2004 Komission kanta EP:n ainoan käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Kaikkien tarkistusten hylkääminen
  13-12-2004 Neuvosto hyväksynyt muodollisesti
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/2004/12/   1.4.13
Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2004/371/   48
Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2004/343/
Näytä asiakirja CS/2004/15824/   CS/2004/15824/
Näytä asiakirja CS/2004/15166/   CS/2004/15166/
  Menettely: Kuulemismenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätös
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2630
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32004D0867
  AIHE YLEISET ASIAT

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning