PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (2004) 227 - 2 2004/0072/CNS
Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun direktiivin 92/12/ETY muuttamisesta (direktiivin 92/12/ETY 27 artiklan mukaisesti esitetty)

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
04-200405-200406-200407-200408-200409-200410-200411-200412-200401-200502-200503-200504-200505-200506-200507-200508-200509-200510-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-200701-200802-200803-200804-200805-200806-200807-200808-200809-200810-200811-200812-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-200911-200912-200901-201002-201003-201004-201005-201006-201007-201008-201009-2010
^
02-04-2004
^
03-2006
^
06-2007
^
10-2008
^
18-09-2010
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  02-04-2004
Lähetetty neuvostolle
  02-04-2004
Lähetetty EP:lle
  02-04-2004
ETSK:n lausunto
  27-10-2004
N.C.
  01-12-2009
Komissio peruuttanut
  18-09-2010

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Tulliliitto 
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 93  
Menettely:
Komissio : Kuulemismenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Direktiiviehdotus 
  02-04-2004 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Vapaaehtoinen kuuleminen Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
  Kenelle säädös on osoitettu Neuvosto
  Pakollinen kuuleminen Euroopan parlamentti
  Päävastuussa Verotuksen ja tulliliiton PO
  Päävastuussa Frits BOLKESTEIN
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2004/227/FINAL
Näytä asiakirja CS/2004/8241/   CS/2004/8241/
Press release Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   IP/2004/452/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2004/122/   54
Boletim da União Europeia   Tiedote/2004/4/   1.3.45
C6/2004/39/  C6/2004/39/  
  Menettely: Kuulemismenettely
  Asiakirjatyyppi: Direktiiviehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 93  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52004PC0227
  02-04-2004 Lähetetty neuvostolle
  02-04-2004 Lähetetty EP:lle
  27-10-2004 ETSK:n lausunto
  Päätöksentekomenettely: Enemmistöpäätös
  Esittelijä Clive WILKINSON
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/2004/10/   1.3.29
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2005/120/   111
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52004AE1441
  08-06-2005 EP:n lausunto – ainoa käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Vastaava László KOVÁCS
  Esittelijä Dariusz ROSATI
  Päävastuussa László KOVÁCS
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/2005/6/   1.3.40
Raportti   A6/2005/138/
Raportti   TA/2005/226/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2006/124/   395
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52005AP0226
  08-06-2005 Komission kanta EP:n ainoan käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Kaikkien tarkistusten hylkääminen
  01-12-2009 N.C.
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2009/665/FINAL
  Oikeusperusta:  TFUE/art 113  
  18-09-2010 Komissio peruuttanut
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2010/252/   7

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning