PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (2003) 191 2003/0067/COD
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpanosta (Media Plus - Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen) 20 päivänä joulukuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/821/EY muuttamisesta
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32004D0846

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Alueiden komitea
04-200305-200306-200307-200308-200309-200310-200311-200312-200301-200402-200403-200404-2004
^
16-04-2003
^
08-2003
^
10-2003
^
01-2004
^
29-04-2004
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  16-04-2003
Lähetetty neuvostolle
  16-04-2003
Lähetetty EP:lle
  16-04-2003
ETSK:n lausunto
  24-09-2003

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Kulttuuri 
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 157 par 3  
Menettely:
Komissio : Yhteispäätösmenettely 
Neuvosto  : Yhteispäätösmenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Päätösehdotus 
Neuvosto  : Päätös 
  16-04-2003 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Päävastuussa Koulutuksen ja kulttuurin PO
  Kenelle säädös on osoitettu Euroopan parlamentti; Neuvosto
  Pakollinen kuuleminen Alueiden komitea; Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
  Päävastuussa Viviane REDING
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2003/191/FINAL
C5/2003/177/  C5/2003/177/  
Boletim da União Europeia   Tiedote/2003/4/   1.4.20
Näytä asiakirja CS/2003/8647/   CS/2003/8647/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2004/76/   12
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätösehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 157 par 3  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52003PC0191
  16-04-2003 Lähetetty neuvostolle
  16-04-2003 Lähetetty EP:lle
  24-09-2003 ETSK:n lausunto
  Päätöksentekomenettely: Enemmistöpäätös
  Esittelijä Paolo BRAGHIN
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   ETSK/2003/1163/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2004/10/   8
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52003AE1163
  09-10-2003 Alueiden komitean lausunto
  Päätöksentekomenettely: Enemmistöpäätös
  Esittelijä Susie KEMP
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2004/23/   24
Näytä asiakirja AK:n lausunto/2003/166/   AK:n lausunto/2003/166/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2003/10/   1.4.22
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52003AR0166(01)
  12-02-2004 EP:n lausunto – 1. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Esittelijä Valter VELTRONI
  Päävastuussa Viviane REDING
  Asiakirjat: Raportti   A5/2004/28/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2004/1/2   1.4.41
  12-02-2004 Komission kanta EP:n 1. käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Sitoumus
  12-03-2004 Komissio hyväksynyt muutetun ehdotuksen
  Päätöksentekomenettely: Valtuutusmenettely
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/2004/3/   1.4.37
C5/2004/130/  C5/2004/130/  
Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/2004/175/FINAL
Näytä asiakirja CS/2004/7426/   CS/2004/7426/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2004/122/   50
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52004PC0175
  12-03-2004 Lähetetty neuvostolle – muutettu ehdotus
  12-03-2004 Lähetetty EP:lle – muutettu ehdotus
  26-04-2004 Neuvosto hyväksynyt 2. käsittelyssä
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2004/180/
Näytä asiakirja CS/2004/8851/ADD 1   CS/2004/8851/ADD 1
Näytä asiakirja CS/2004/8725/   CS/2004/8725/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2004/4/   1.4.56
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätös
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2578
  AIHE MAATALOUS/KALASTUS
  29-04-2004 EP ja neuvosto allekirjoittaneet
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2004/195/   2
Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2004/157/   4
Näytä asiakirja PE-CONS/2004/3643/   PE-CONS/2004/3643/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2004/4/   1.4.56
Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2007/204/   27
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätös
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32004D0846

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning