PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (1999) 658 - 3 1999/0276/CNS
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja edistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpanosta (Media Plus - Kehittäminen, levitys ja edistäminen) (2001-2005)
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   32000D0821

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Talous- ja sosiaalikomitea
Alueiden komitea
12-199901-200002-200003-200004-200005-200006-200007-200008-200009-200010-200011-200012-2000
^
14-12-1999
^
04-2000
^
06-2000
^
08-2000
^
20-12-2000
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  14-12-1999
Lähetetty neuvostolle
  28-01-2000
Lähetetty EP:lle
  28-01-2000
TSK:n lausunto
  27-04-2000

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Kulttuuri 
Tietojen levittäminen 
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 157 par 3  
Menettely:
Komissio : Kuulemismenettely 
Neuvosto  : Kuulemismenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Päätösehdotus 
Neuvosto  : Päätös 
  14-12-1999 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Suullinen menettely
  Päävastuussa Koulutuksen ja kulttuurin PO
  Pakollinen kuuleminen Euroopan parlamentti; Talous- ja sosiaalikomitea
  Kenelle säädös on osoitettu Neuvosto
  Osallistuja/t Kauppapolitiikan PO; Laajentumisasioiden PO; Pääsihteeristö; Ulkosuhteiden PO
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/1999/658/FINAL
C5/2000/119/  C5/2000/119/  
Boletim da União Europeia   Tiedote/1999/12/   1.2.94
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C E/2000/150/   65
  Menettely: Kuulemismenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätösehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 157 par 3  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51999PC0658(02)
  28-01-2000 Lähetetty neuvostolle
  28-01-2000 Lähetetty EP:lle
  27-04-2000 TSK:n lausunto
  Esittelijä Bernardo HERNANDEZ BATALLER
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   TSK/2000/470/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2000/4/   1.4.9
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2000/168/   8
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52000AC0470
  15-06-2000 Alueiden komitean lausunto
  Päätöksentekomenettely: Yksimielisyys
  Esittelijä Susie KEMP
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2000/317/   60
Näytä asiakirja AK:n lausunto/2000/19/   AK:n lausunto/2000/19/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2000/6/   1.4.21
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52000AR0019
  22-06-2000 EP:n valiokunnan mietintö – ainoa käsittely
  Kertomuksen laatija Kultuuri-, nuoriso- ja koulutusasioita käsittelevä valiokunta
  Esittelijä Ruth HIERONYMI
  Asiakirjat: Raportti   A5/2000/186/
EP:n asiakirja//286674/  EP:n asiakirja//286674/  
  06-07-2000 EP:n lausunto – ainoa käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Päävastuussa Viviane REDING
  Vastaava Viviane REDING
  Esittelijä Ruth HIERONYMI
  Asiakirjat: Raportti   A5/2000/186/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/2001/121/   441
Boletim da União Europeia   Tiedote/2000/7/-8   1.4.25
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   52000AP0186(02)
  Huomautuksia: Neuvottelumenettely mahdollinen EP:lle
  06-07-2000 Komission kanta EP:n ainoan käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Osittainen sitoumus
  23-11-2000 Neuvoston poliittinen yhteisymmärrys
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2000/442/
Press release Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   IP/2000/1355/
Boletim da União Europeia   Tiedote/2000/11/   1.4.27
Näytä asiakirja CS/2000/13737/   CS/2000/13737/
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, B-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2311
  AIHE KULTTUURI JA AUDIOVISUAALIALA
  20-12-2000 Neuvosto hyväksynyt muodollisesti
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/2000/12/   1.4.30
Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/2000/489/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/2000/336/   82
  Menettely: Kuulemismenettely
  Asiakirjatyyppi: Päätös
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2323
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   32000D0821
  AIHE TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIPOLITIIKKA

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning