PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (1998) 131 - 1 1998/0090/AVC
Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI (EY) rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   31999R1260

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Talous- ja sosiaalikomitea
Alueiden komitea
Tilintarkastustuomioistuin
03-199804-199805-199806-199807-199808-199809-199810-199811-199812-199801-199902-199903-199904-199905-199906-1999
^
18-03-1998
^
08-1998
^
11-1998
^
02-1999
^
21-06-1999
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  18-03-1998
Lähetetty neuvostolle
  19-03-1998
Lähetetty EP:lle
  19-03-1998
TSK:n lausunto
  10-09-1998
N.C.
  19-11-1998
EP:n puoltava lausunto
  06-05-1999

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Toimielimiä koskevat säännökset 
Aluepolitiikka 
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 161  
Menettely:
Komissio : Hyväksyntämenettely 
Neuvosto  : Hyväksyntämenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Asetusehdotus 
Neuvosto  : Asetus 
  18-03-1998 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Suullinen menettely
  Pakollinen kuuleminen Alueiden komitea; Euroopan parlamentti; Talous- ja sosiaalikomitea
  Kenelle säädös on osoitettu Neuvosto
  Päävastuussa PO16
  Osallistuja/t PO01A; PO02; PO03; PO04; PO07; PO10; PO11; PO12; PO13; PO15; PO17; PO19; PO20; PO22; PO23; Pääsihteeristö
  Myös vastuussa PO05; PO06; PO14
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/1998/131/FINAL
C4/1998/285/  C4/1998/285/  
Boletim da União Europeia   Tiedote/1998/3/   I.3
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1998/176/   1
C4/1999/215/  C4/1999/215/  
  Menettely: Hyväksyntämenettely
  Asiakirjatyyppi: Asetusehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 130d  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51998PC0131(01)
  19-03-1998 Lähetetty neuvostolle
  19-03-1998 Lähetetty EP:lle
  10-09-1998 TSK:n lausunto
  Esittelijä Campbell CHRISTIE
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/1998/9/   I.1
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1998/407/   74
Asiakirja Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   TSK/1998/1130/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51998AC1130
  17-09-1998 Alueiden komitean lausunto
  Esittelijä Rembert BEHRENDT; Manuel FRAGA IRIBARNE
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/1998/9/   I.1
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1998/373/   1
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51998AR0167
  22-09-1998 EP:n valiokunnan mietintö – puoltava lausunto
  Lausunnon antaja Naisten oikeuksien valiokunta
  Lausunnon valmistelija Anne VAN LANCKER
  24-09-1998 EP:n valiokunnan mietintö – puoltava lausunto
  Lausunnon antaja Työllisyyttä ja sosiaaliasioita käsittelevä valiokunta
  Lausunnon valmistelija Jorge Salvador HERNANDEZ MOLLAR
  29-09-1998 EP:n valiokunnan mietintö – puoltava lausunto
  Lausunnon antaja Liikenteen ja matkailun valiokunta
  Lausunnon valmistelija Brian SIMPSON
  29-09-1998 EP:n valiokunnan mietintö – puoltava lausunto
  Lausunnon antaja Kalastusvaliokunta
  Lausunnon valmistelija Carmen FRAGA ESTÉVEZ
  29-09-1998 EP:n valiokunnan mietintö – puoltava lausunto
  Lausunnon antaja Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  06-10-1998 EP:n valiokunnan mietintö – puoltava lausunto
  Lausunnon antaja Talousarvion valvontavaliokunta
  Lausunnon valmistelija Pieter DANKERT
  12-10-1998 EP:n valiokunnan mietintö – puoltava lausunto
  Lausunnon antaja Budjettivaliokunta
  Lausunnon valmistelija Edward T. KELLETT-BOWMAN
  13-10-1998 EP:n valiokunnan mietintö – puoltava lausunto
  Lausunnon antaja Kultuuri-, nuoriso- ja koulutusasioita käsittelevä valiokunta
  13-10-1998 EP:n valiokunnan mietintö – puoltava lausunto
  Lausunnon antaja Ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
  Lausunnon valmistelija Riitta MYLLER
  13-10-1998 EP:n valiokunnan mietintö – puoltava lausunto
  Lausunnon antaja Tutkimusta, teknologista kehittämistä ja energia-asioita käsittelevä valiokunta
  Lausunnon valmistelija Felipe CAMISON ASENSIO
  27-10-1998 EP:n valiokunnan mietintö – puoltava lausunto
  Kertomuksen laatija Aluepoliittinen valiokunta
  Esittelijä Konstantinos HATZIDAKIS; Arlene McCARTHY
  Asiakirjat: EP:n asiakirja//227492/  EP:n asiakirja//227492/  
  29-10-1998 Tilintarkastustuomioistuimen lausunto
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1998/401/   1
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51998AA0010
  19-11-1998 N.C.
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1998/379/   164
  14-01-1999 Alueiden komitean lausunto
  Esittelijä Reinhold BOCKLET; Hannu PENTTILÄ
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1999/93/   1
Boletim da União Europeia   Tiedote/1999/1/-2   I.6
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51998AR0273(02)
  30-03-1999 EP:n valiokunnan mietintö – puoltava lausunto
  Lausunnon antaja Kalastusvaliokunta
  01-05-1999 Komissio muuttanut oikeusperustaa
  Asiakirjat: Näytä asiakirja SEK/SEC/1999/581/FINAL   SEK/SEC/1999/581/FINAL
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 161  
  03-05-1999 EP:n valiokunnan mietintö – puoltava lausunto
  Kertomuksen laatija Aluepoliittinen valiokunta
  Esittelijä Konstantinos HATZIDAKIS; Arlene McCARTHY
  Asiakirjat: EP:n asiakirja/1999/230739/  EP:n asiakirja/1999/230739/  
  06-05-1999 EP:n puoltava lausunto
  Päätös : Hyväksyminen
  Vastaava Monika WULF-MATHIES
  Esittelijä Konstantinos HATZIDAKIS; Arlene McCARTHY
  Päävastuussa Monika WULF-MATHIES
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/1999/5/   I.1
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1999/279/   292
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51999AP0264
  21-06-1999 Neuvosto hyväksynyt muodollisesti
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/1999/7300/   CS/1999/7300/
Näytä asiakirja CS/1999/6959/   CS/1999/6959/
Boletim da União Europeia   Tiedote/1999/6/   II.1
Näytä asiakirja CS/1999/9431/ADD1   CS/1999/9431/ADD1
Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/1999/198/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/1999/161/   1
Näytä asiakirja CS/1999/9431/ADD1 REV 1   3   CS/1999/9431/ADD1 REV 1   3
  Menettely: Hyväksyntämenettely
  Asiakirjatyyppi: Asetus
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2192
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   31999R1260
  AIHE YLEISET ASIAT

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning