PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (1998) 158 - 6 1998/0102/CNS
Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS (EY) annettu Euroopan maatalouden ohjaus - ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   31999R1257

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Talous- ja sosiaalikomitea
Alueiden komitea
Tilintarkastustuomioistuin
03-199804-199805-199806-199807-199808-199809-199810-199811-199812-199801-199902-199903-199904-199905-1999
^
18-03-1998
^
07-1998
^
10-1998
^
01-1999
^
17-05-1999
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  18-03-1998
Lähetetty neuvostolle
  19-03-1998
Lähetetty EP:lle
  19-03-1998
Neuvoston päätelmät
  25-05-1998
TSK:n lausunto
  09-09-1998

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Maatalous 
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 36   ;  Traité/CE/art 37  
Menettely:
Komissio : Kuulemismenettely 
Neuvosto  : Kuulemismenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Asetusehdotus 
Neuvosto  : Asetus 
  18-03-1998 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Suullinen menettely
  Kenelle säädös on osoitettu Neuvosto
  Osallistuja/t PO04; PO11; PO16; PO19; PO20
  Vapaaehtoinen kuuleminen Alueiden komitea; Talous- ja sosiaalikomitea
  Pakollinen kuuleminen Euroopan parlamentti
  Päävastuussa PO06
  Asiakirjat: C4/1998/297/  C4/1998/297/  
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1998/170/   67
Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/1998/158/FINAL
Näytä asiakirja CS/1998/7073/   CS/1998/7073/
Boletim da União Europeia   Tiedote/1998/3/   I.7
  Menettely: Kuulemismenettely
  Asiakirjatyyppi: Asetusehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 43   ;  Traité/CE/art 42  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51998PC0158(06)
  19-03-1998 Lähetetty neuvostolle
  19-03-1998 Lähetetty EP:lle
  25-05-1998 Neuvoston päätelmät
  Päätöksentekomenettely: Yksimielisyys
  Asiakirjat: Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/1998/158/
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, B-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2098
  09-09-1998 TSK:n lausunto
  Esittelijä Adalbert KIENLE
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1998/407/   210
Boletim da União Europeia   Tiedote/1998/9/   I.2
Asiakirja Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea   TSK/1998/1154/
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51998AC1154
  22-09-1998 EP:n valiokunnan lausunto – ainoa käsittely
  Lausunnon antaja Naisten oikeuksien valiokunta
  Lausunnon valmistelija Anne VAN LANCKER
  24-09-1998 EP:n valiokunnan lausunto – ainoa käsittely
  Lausunnon antaja Työllisyyttä ja sosiaaliasioita käsittelevä valiokunta
  Lausunnon valmistelija Hans LINDQVIST
  28-09-1998 EP:n valiokunnan lausunto – ainoa käsittely
  Lausunnon antaja Kalastusvaliokunta
  Lausunnon valmistelija Dominique F.C. SOUCHET
  06-10-1998 EP:n valiokunnan lausunto – ainoa käsittely
  Lausunnon antaja Talousarvion valvontavaliokunta
  Lausunnon valmistelija Salvador GARRIGA POLLEDO
  12-10-1998 EP:n valiokunnan lausunto – ainoa käsittely
  Lausunnon antaja Aluepoliittinen valiokunta
  Lausunnon valmistelija James NICHOLSON
  13-10-1998 EP:n valiokunnan lausunto – ainoa käsittely
  Lausunnon antaja Tutkimusta, teknologista kehittämistä ja energia-asioita käsittelevä valiokunta
  Lausunnon valmistelija Felipe CAMISON ASENSIO
  13-10-1998 EP:n valiokunnan lausunto – ainoa käsittely
  Lausunnon antaja Ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
  Lausunnon valmistelija Riitta MYLLER
  29-10-1998 Tilintarkastustuomioistuimen lausunto
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1998/401/   1
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51998AA0010
  03-11-1998 EP:n valiokunnan mietintö – ainoa käsittely
  Kertomuksen laatija Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  Esittelijä Willi GÖRLACH
  Asiakirjat: EP:n asiakirja//227091/  EP:n asiakirja//227091/  
  14-01-1999 Alueiden komitean lausunto
  Esittelijä Connie HANNIFY; Robert SAVY
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1999/93/   9
Boletim da União Europeia   Tiedote/1999/1/-2   I.7
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51998AR0308
  21-04-1999 EP:n valiokunnan mietintö – ainoa käsittely
  Kertomuksen laatija Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  Esittelijä Willi GÖRLACH
  Asiakirjat: EP:n asiakirja//229935/  EP:n asiakirja//229935/  
  01-05-1999 Komissio muuttanut oikeusperustaa
  Asiakirjat: Näytä asiakirja SEK/SEC/1999/581/FINAL   SEK/SEC/1999/581/FINAL
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 36   ;  Traité/CE/art 37  
  06-05-1999 EP:n lausunto – ainoa käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Vastaava Monika WULF-MATHIES
  Päävastuussa Franz FISCHLER
  Esittelijä Willi GÖRLACH
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/1999/5/   I.15
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1999/279/   375
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51999AP0229
  06-05-1999 Komission kanta EP:n ainoan käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Kaikkien tarkistusten hylkääminen
  17-05-1999 Neuvosto hyväksynyt muodollisesti
  Asiakirjat: Näytä asiakirja CS/1999/7409/   CS/1999/7409/
Press release Euroopan unionin neuvosto   PRES/1999/149/   5
Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/1999/160/   80
Boletim da União Europeia   Tiedote/1999/5/   I.15
  Menettely: Kuulemismenettely
  Asiakirjatyyppi: Asetus
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2178
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   31999R1257
  AIHE MAATALOUS

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning