PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
Tiedot
Print
COM (1995) 276 1995/0148/COD
EHDOTUS - EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI KULUTTAJANSUOJASTA KULUTTAJILLE TARJOTTAVIEN TUOTTEIDEN HINTOJEN ILMOITTAMISESSA
Voimassa olevan lainsäädännön luettelo Asiakirja Celex   31998L0006

Euroopan komissio
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Talous- ja sosiaalikomitea
Sovittelukomitea
07-199508-199509-199510-199511-199512-199501-199602-199603-199604-199605-199606-199607-199608-199609-199610-199611-199612-199601-199702-199703-199704-199705-199706-199707-199708-199709-199710-199711-199712-199701-199802-1998
^
12-07-1995
^
04-1996
^
10-1996
^
05-1997
^
16-02-1998
  Vaihe

Komission hyväksyntä
  12-07-1995
Lähetetty neuvostolle
  17-07-1995
Lähetetty EP:lle
  17-07-1995
TSK:n lausunto
  21-12-1995

Toimenpide toimielimissä:
OEIL

Aihealue:
Kuluttajat 
Oikeusperusta:
Komissio :  Traité/CE/art 129a2  
Menettely:
Komissio : Yhteispäätösmenettely 
Asiakirjatyyppi:
Komissio : Direktiiviehdotus 
  12-07-1995 Komission hyväksyntä
  Päätöksentekomenettely: Suullinen menettely
  Kenelle säädös on osoitettu Euroopan parlamentti; Neuvosto
  Päävastuussa PO24
  Osallistuja/t PO02; PO03; PO04; PO05; PO06; PO10; PO11; PO15; PO20; PO23; Pääsihteeristö
  Pakollinen kuuleminen Talous- ja sosiaalikomitea
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/1995/276/FINAL
Näytä asiakirja CS/1995/9325/   CS/1995/9325/
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1995/260/   5
Boletim da União Europeia   Tiedote/1995/7//8   1.3.196
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Direktiiviehdotus
  Oikeusperusta:  Traité/CE/art 129a2  
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51995PC0276
  17-07-1995 Lähetetty neuvostolle
  17-07-1995 Lähetetty EP:lle
  21-12-1995 TSK:n lausunto
  Esittelijä Christos FOLIAS
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1996/82/   32
Boletim da União Europeia   Tiedote/1995/12/   1.3.215
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51995AC1454
  18-04-1996 EP:n lausunto – 1. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Esittelijä Ria G.H.C. OOMEN-RUIJTEN
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1996/141/   196
Boletim da União Europeia   Tiedote/1996/4/   1.3.155
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51996AP0109
  Huomautuksia: Neuvottelumenettely mahdollinen EP:lle
  18-04-1996 Komission kanta EP:n 1. käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Osittainen sitoumus
  Vastaava Emma BONINO
  Huomautuksia: Sitoumuksen noudattaminen
  23-04-1996 Poliittinen yhteisymmärrys neuvoston yhteisestä kannasta
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/1996/4/   1.3.155
  NEUVOSTON ISTUNTO 1917
  24-06-1996 Komissio hyväksynyt muutetun ehdotuksen
  Päätöksentekomenettely: Kirjallinen menettely
  Kenelle säädös on osoitettu Euroopan parlamentti; Neuvosto
  Päävastuussa PO24
  Osallistuja/t PO02; PO03; PO04; PO06; PO10; PO15; PO19; PO20; PO23
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/1996/264/FINAL
Boletim da União Europeia   Tiedote/1996/6/   1.3.221
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1996/249/
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Direktiiviehdotus
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51996PC0264
  24-06-1996 Lähetetty neuvostolle – muutettu ehdotus
  24-06-1996 Lähetetty EP:lle – muutettu ehdotus
  27-09-1996 Neuvosto vahvisti yhteisen kannan
  Päätöksentekomenettely: Yksimielisyys
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1996/333/   7
Boletim da União Europeia   Tiedote/1996/9/   1.3.164
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 1949
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51996AG1107(02)
  08-10-1996 Lähetetty EP:lle – lausuma yhteisestä kannasta
  Asiakirjat: Näytä asiakirja SEK/SEC/1996/1179/final   SEK/SEC/1996/1179/final
  18-02-1997 EP:n lausunto – 2. käsittely
  Päätös : Hyväksyminen tarkistuksin
  Esittelijä Ria G.H.C. OOMEN-RUIJTEN
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1997/85/   26
Boletim da União Europeia   Tiedote/1997/1//2   1.2.224
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51997AP0015
  18-02-1997 Komission kanta EP:n 2. käsittelyn tarkistuksiin
  Päätös : Osittainen sitoumus
  Vastaava Pádraig FLYNN
  Huomautuksia: Sitoumuksen noudattaminen - 2. käsittely
  04-04-1997 Hyväksytään komission lausunto EP:n 2. käsittelyn tarkistuksista
  Päätös : Tarkistusehdotuksia sisältävä lausunto
  Päätöksentekomenettely: Valtuutusmenettely
  Päävastuussa PO24
  Asiakirjat: Asiakirja Euroopan yhteisöjen komissio   KOM/1997/136/FINAL
Boletim da União Europeia   Tiedote/1997/4/   1.3.216
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51997DC0136
  07-04-1997 Lähetetty neuvostolle - komission lausunto EP:n 2. käsittelyn tarkistuksista
  07-04-1997 Lähetetty EP:lle – komission lausunto 2. käsittelyn tarkistuksista
  06-11-1997 Sovittelukomitea on kutsuttu koolle
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/1997/11/   1.3.214
  09-12-1997 Sovittelukomitean päätös
  Päätös : Yhteisen ehdotuksen hyväksyminen
  16-12-1997 EP:n päätös - 3. käsittely
  Päätös : Sovittelukomitean ehdotuksen hyväksyminen
  Vastaava Anita GRADIN
  Päävastuussa Emma BONINO
  Esittelijä Ria G.H.C. OOMEN-RUIJTEN
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/1997/12/   1.2.275
Virallinen lehti   EYVL/EUVL C/1998/14/   26
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   51997AP0414
  18-12-1997 Neuvoston päätös – 3. käsittely
  Päätös : Sovittelukomitean ehdotuksen hyväksyminen
  Päätöksentekomenettely: Yksimielisyys
  Asiakirjat: Boletim da União Europeia   Tiedote/1997/12/   1.2.275
  NEUVOSTON ESITYSLISTA NEUVOSTON ESITYSLISTA, A-KOHTA
  NEUVOSTON ISTUNTO 2063
  16-02-1998 EP ja neuvosto allekirjoittaneet
  Asiakirjat: Virallinen lehti   EYVL/EUVL L/1998/80/   27
Näytä asiakirja PE-CONS/1997/3631/   PE-CONS/1997/3631/
Boletim da União Europeia   Tiedote/1998/1/-2   1.3.284
  Menettely: Yhteispäätösmenettely
  Asiakirjatyyppi: Direktiivi
  CELEX-NUMERO Asiakirja Celex   31998L0006

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning