PreLex: kodulehekülg  |  Otsing > Liht- > Eriotsing  |  Andmebaasi kirjeldus  |  Osalised
Täpsusta
Trükiversioon
COM (2011) 25
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE KAUBATURGUDE JA TOORAINEGA SEOTUD PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Euroopa Komisjon
Euroopa Parlament
Nõukogu
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
02-201103-201104-201105-201106-201107-201108-201109-2011
^
02-02-2011
^
04-2011
^
05-2011
^
07-2011
^
13-09-2011
  Sündmused:

Edastamine nõukogule
  03-02-2011
Edastamine parlamendile
  03-02-2011
Parandus
  09-02-2011
Nõukogu järeldused
  10-03-2011
Parandus
  04-04-2011
Nõukogu järeldused
  23-05-2011
Parlamendi resolutsioon
  13-09-2011
Valdkonnad:
Õiguslik alus:
Menetlused:
Faili liik
Komisjon : Teatis 
  02-02-2011 Vastuvõtmine komisjonis
  Otsustamisviis Suuline menetlus
  Adressaat Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee; Euroopa Parlament; Nõukogu; Regioonide Komitee
  Vastutav organ Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat
  Vastutav isik Antonio TAJANI
  Dokumendid: Euroopa Komisjoni pressiteade   Komisjoni pressiteated/2011/122/
Euroopa Komisjoni dokument   KOM/2011/25/FINAL
  Faili liik Teatis
  CELEXi NUMBER CELEXi dokument   52011PC0025
  03-02-2011 Edastamine nõukogule
  03-02-2011 Edastamine parlamendile
  09-02-2011 Parandus
  Dokumendid: Euroopa Komisjoni dokument   KOM/2011/25/FINAL/2
  10-03-2011 Nõukogu järeldused
  Dokumendid: Euroopa Ühenduste Nõukogu pressiteade   Nõukogu pressiteade/2011/53/
  NÕUKOGU PÄEVAKORD NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
  NÕUKOGU ISTUNG 3074
  TEEMA KONKURENTS
  04-04-2011 Parandus
  Dokumendid: Euroopa Komisjoni dokument   KOM/2011/25/FINAL/3
  23-05-2011 Nõukogu järeldused
  Dokumendid: Euroopa Ühenduste Nõukogu pressiteade   Nõukogu pressiteade/2011/144/
  NÕUKOGU PÄEVAKORD NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
  NÕUKOGU ISTUNG 3092
  TEEMA ÜLDASJAD
  14-07-2011 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus
  Otsustamisviis Häälteenamus
  Raportöör ZBORIL
  Dokumendid: Euroopa Ühenduste Majandus- ja Sotsiaalkomitee dokument   EMSK/2011/1177/
Euroopa Liidu (Ühenduste) Teataja   ELT C/2011/318/   76
  CELEXi NUMBER CELEXi dokument   52011AE1177
  13-09-2011 Parlamendi resolutsioon
  Vastutav organ Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat
  Raportöör Reinhard BÜTIKOFER
  Vastutav isik Antonio TAJANI
  Dokumendid: Aruanne   TA/2011/364/P7
Euroopa Liidu (Ühenduste) Teataja   EÜT/2013/51/   21
  CELEXi NUMBER CELEXi dokument   52011IP0364

PreLex: kodulehekülg  |  Otsing > Liht- > Eriotsing  |  Andmebaasi kirjeldus  |  Algus Algus