PreLex: kodulehekülg  |  Otsing > Liht- > Eriotsing  |  Andmebaasi kirjeldus  |  Osalised
Täpsusta
Trükiversioon
COM (2010) 489
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta . institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2009/021 IE/SR Technics, Iirimaa)
kehtivad ühenduse õigusaktid CELEXi dokument   32010D0739

Euroopa Komisjon
Euroopa Parlament
Nõukogu
09-201010-201011-2010
^
21-09-2010
^
10-2010
^
10-2010
^
11-2010
^
24-11-2010
  Sündmused:

Edastamine nõukogule
  21-09-2010
Edastamine parlamendile
  21-09-2010
Valdkonnad:
Õiguslik alus:
Komisjon :  TFUE   ; Õiguslik alus:   Règlement/CE/CS 1927/2006 ;  Accord Interinstitutionnel 2006/pt 28  
Menetlused:
Faili liik
Komisjon : Ettepanek otsuse kohta 
  21-09-2010 Vastuvõtmine komisjonis
  Otsustamisviis Kirjalik menetlus
  Kaasvastutaja Eelarve peadirektoraat
  Vastutav organ Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat
  Õigusakti adressaat Euroopa Parlament; Nõukogu
  Kaasvastutaja JANUSZ LEWANDOWSKI
  Vastutav isik László ANDOR
  Dokumendid: Euroopa Komisjoni dokument   KOM/2010/489/FINAL
Euroopa Liidu (Ühenduste) Teataja   ELT C/2011/121/   21
  Faili liik Ettepanek otsuse kohta
  Õiguslik alus:  TFUE   ; Õiguslik alus:   Règlement/CE/CS 1927/2006 ;  Accord Interinstitutionnel 2006/pt 28  
  CELEXi NUMBER CELEXi dokument   52010PC0489
  21-09-2010 Edastamine nõukogule
  21-09-2010 Edastamine parlamendile
  26-10-2010 Nõukogu otsus eelarvedokumendi kohta
  Dokumendid: Euroopa Ühenduste Nõukogu pressiteade   Nõukogu pressiteade/2010/287/
  Faili liik Otsus
  NÕUKOGU PÄEVAKORD NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
  NÕUKOGU ISTUNG 3010
  TEEMA PÕLLUMAJANDUS/KALANDUS
  11-11-2010 Parlamendi otsus eelarvedokumendi kohta
  Raportöör Barbara MATERA
  Dokumendid: Euroopa Liidu (Ühenduste) Teataja   EÜT/2012/74/   48
Aruanne   TA/2010/391/P7
  CELEXi NUMBER CELEXi dokument   52010BP0391
  24-11-2010 Parlamendi ja nõukogu allkiri
  Dokumendid: Euroopa Liidu (Ühenduste) Teataja   ELT L/2010/318/   36
  Faili liik Otsus
  CELEXi NUMBER CELEXi dokument   32010D0739

PreLex: kodulehekülg  |  Otsing > Liht- > Eriotsing  |  Andmebaasi kirjeldus  |  Algus Algus