PreLex: kodulehekülg  |  Otsing > Liht- > Eriotsing  |  Andmebaasi kirjeldus  |  Osalised
Täpsusta
Trükiversioon
COM (2010) 185
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe toimimise kohta

  Sündmused:

Edastamine nõukogule
  29-04-2010
Edastamine parlamendile
  29-04-2010
Valdkonnad:
Õiguslik alus:
Menetlused:
Faili liik
Komisjon : RAPORT 
  27-04-2010 Vastuvõtmine komisjonis
  Otsustamisviis Suuline menetlus
  Adressaat Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee; Euroopa Parlament; Nõukogu; Regioonide Komitee
  Vastutav organ Eelarve peadirektoraat
  Vastutav isik JANUSZ LEWANDOWSKI
  Dokumendid: Dokumendi vaatamiseks klõpsake siin Nõukogu dokument/2010/9193/   Nõukogu dokument/2010/9193/
Euroopa Komisjoni dokument   KOM/2010/185/FINAL
Euroopa Liidu (Ühenduste) Teataja   ELT C/2011/121/   41
  Faili liik RAPORT
  CELEXi NUMBER CELEXi dokument   52010DC0185
  29-04-2010 Edastamine nõukogule
  29-04-2010 Edastamine parlamendile

PreLex: kodulehekülg  |  Otsing > Liht- > Eriotsing  |  Andmebaasi kirjeldus  |  Algus Algus