PreLex: kodulehekülg  |  Otsing > Liht- > Eriotsing  |  Andmebaasi kirjeldus  |  Osalised
Täpsusta
Trükiversioon
COM (2009) 279
KOMISJONI TEATIS Transpordi jätkusuutlik tulevik: kuidas kujundada integreeritud, tehnoloogiapõhist ja kasutajasõbralikku transpordisüsteemi

Euroopa Komisjon
Euroopa Parlament
Nõukogu
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Regioonide Komitee
06-200907-200908-200909-200910-200911-200912-200901-201002-201003-201004-201005-201006-201007-201008-201009-201010-2010
^
17-06-2009
^
11-2009
^
02-2010
^
05-2010
^
15-10-2010
  Sündmused:

Edastamine nõukogule
  19-06-2009
Edastamine parlamendile
  19-06-2009
Arutelu nõukogus
  09-10-2009
Nõukogu järeldused
  17-12-2009
Parandus
  20-05-2010
Parlamendi resolutsioon
  06-07-2010
Arutelu nõukogus
  15-10-2010
Valdkonnad:
Õiguslik alus:
Menetlused:
Faili liik
Komisjon : Teatis 
  17-06-2009 Vastuvõtmine komisjonis
  Vastutav organ Transpordi ja energeetika peadirektoraat
  Adressaat Euroopa Investeerimispank; Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee; Euroopa Parlament; Nõukogu; Regioonide Komitee
  Vastutav isik Antonio TAJANI
  Dokumendid: Euroopa Liidu (Ühenduste) Teataja   ELT C/2010/296/   20
Euroopa Komisjoni dokument   KOM/2009/279/FINAL
Dokumendi vaatamiseks klõpsake siin Nõukogu dokument/2009/11294/   Nõukogu dokument/2009/11294/
  Faili liik Teatis
  CELEXi NUMBER CELEXi dokument   52009DC0279
  19-06-2009 Edastamine nõukogule
  19-06-2009 Edastamine parlamendile
  09-10-2009 Arutelu nõukogus
  Dokumendid: Euroopa Ühenduste Nõukogu pressiteade   Nõukogu pressiteade/2009/283/
  NÕUKOGU PÄEVAKORD NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
  NÕUKOGU ISTUNG 2964
  TEEMA TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ENERGEETIKA
  04-12-2009 Regioonide Komitee arvamus
  Raportöör Väino HALLIKMÄGI
  Dokumendid: Euroopa Liidu (Ühenduste) Teataja   ELT C/2010/141/   31
Dokumendi vaatamiseks klõpsake siin RK/2009/146/   RK/2009/146/
  CELEXi NUMBER CELEXi dokument   52009AR0146
  16-12-2009 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus
  Raportöör Lutz RIBBE
  Dokumendid: Euroopa Liidu (Ühenduste) Teataja   ELT C/2010/255/   110
Euroopa Ühenduste Majandus- ja Sotsiaalkomitee dokument   EMSK/2009/1950/
  CELEXi NUMBER CELEXi dokument   52009AE1950
  17-12-2009 Nõukogu järeldused
  Dokumendid: Dokumendi vaatamiseks klõpsake siin Nõukogu dokument/2009/17727/   Nõukogu dokument/2009/17727/
Euroopa Ühenduste Nõukogu pressiteade   Nõukogu pressiteade/2009/373/
  NÕUKOGU PÄEVAKORD NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
  NÕUKOGU ISTUNG 2987
  TEEMA TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ENERGEETIKA
  20-05-2010 Parandus
  Dokumendid: Euroopa Komisjoni dokument   KOM/2009/279/FINAL/2
  06-07-2010 Parlamendi resolutsioon
  Vastutav organ
  Vastutav isik Siim KALLAS
  Raportöör Mathieu GROSCH
  Dokumendid: Euroopa Liidu (Ühenduste) Teataja   EÜT/2011/351/   13
Aruanne   TA/2010/260/P7
  CELEXi NUMBER CELEXi dokument   52010IP0260
  15-10-2010 Arutelu nõukogus
  Dokumendid: Euroopa Ühenduste Nõukogu pressiteade   Nõukogu pressiteade/2010/277/
  NÕUKOGU PÄEVAKORD NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
  NÕUKOGU ISTUNG 3037
  TEEMA TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ENERGEETIKA

PreLex: kodulehekülg  |  Otsing > Liht- > Eriotsing  |  Andmebaasi kirjeldus  |  Algus Algus