PreLex: kodulehekülg  |  Otsing > Liht- > Eriotsing  |  Andmebaasi kirjeldus  |  Osalised
Täpsusta
Trükiversioon
COM (2005) 532
ÜHENDUSE LISSABONI PROGRAMMI ELLUVIIMINE KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Maksu- ja tollipoliitika panus Lissaboni strateegiasse

Euroopa Komisjon
Euroopa Parlament
10-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-2007
^
25-10-2005
^
05-2006
^
10-2006
^
03-2007
^
24-10-2007
  Sündmused:

Edastamine nõukogule
  27-10-2005
Edastamine parlamendile
  27-10-2005
Parlamendi resolutsioon
  24-10-2007
Valdkonnad:
Õiguslik alus:
Menetlused:
Faili liik
Komisjon : Teatis 
  25-10-2005 Vastuvõtmine komisjonis
  Otsustamisviis Suuline menetlus
  Vastutav organ Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat
  Adressaat Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee; Euroopa Parlament; Nõukogu
  Vastutav isik László KOVÁCS
  Dokumendid: Euroopa Liidu (Ühenduste) Teataja   ELT C/2006/70/   5
Euroopa Komisjoni dokument   KOM/2005/532/FINAL
Euroopa Liidu bülletään   Bülletään/2005/10/   1.6.19
Euroopa Komisjoni pressiteade   Komisjoni pressiteated/2005/1352/
  Faili liik Teatis
  CELEXi NUMBER CELEXi dokument   52005DC0532
  27-10-2005 Edastamine nõukogule
  27-10-2005 Edastamine parlamendile
  24-10-2007 Parlamendi resolutsioon
  Vastutav organ Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat
  Raportöör Sahra WAGENKNECHT
  Vastutav isik László KOVÁCS
  Dokumendid: Aruanne   TA/2007/470/
Aruanne   A6/2007/391/
Euroopa Liidu bülletään   Bülletään/2007/10/   1.29.9
Euroopa Liidu (Ühenduste) Teataja   EÜT/2008/263/   441

PreLex: kodulehekülg  |  Otsing > Liht- > Eriotsing  |  Andmebaasi kirjeldus  |  Algus Algus