PreLex: kodulehekülg  |  Otsing > Liht- > Eriotsing  |  Andmebaasi kirjeldus  |  Osalised
Täpsusta
Trükiversioon
COM (2003) 615
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE: Governance and development

Euroopa Komisjon
Euroopa Parlament
Nõukogu
10-200311-200312-200301-200402-200403-2004
^
20-10-2003
^
12-2003
^
01-2004
^
02-2004
^
31-03-2004
  Sündmused:

Edastamine nõukogule
  21-10-2003
Edastamine parlamendile
  21-10-2003
Nõukogu järeldused
  17-11-2003
Parlamendi resolutsioon
  31-03-2004
Valdkonnad:
Arengupoliitika 
Õiguslik alus:
Menetlused:
Faili liik
Komisjon : Teatis 
  20-10-2003 Vastuvõtmine komisjonis
  Otsustamisviis Kirjalik menetlus
  Adressaat Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee; Euroopa Parlament; Nõukogu; Regioonide Komitee
  Vastutav organ Arengu peadirektoraat
  Vastutav isik Poul NIELSON; Chris PATTEN
  Dokumendid: Euroopa Komisjoni dokument   KOM/2003/615/FINAL
Dokumendi vaatamiseks klõpsake siin Nõukogu dokument/2003/13859/   Nõukogu dokument/2003/13859/
Euroopa Komisjoni pressiteade   Komisjoni pressiteated/2003/1444/
Euroopa Liidu bülletään   Bülletään/2003/10/   1.6.37
Euroopa Liidu (Ühenduste) Teataja   ELT C/2004/96/   22
  Faili liik Teatis
  CELEXi NUMBER CELEXi dokument   52003DC0615
  21-10-2003 Edastamine nõukogule
  21-10-2003 Edastamine parlamendile
  17-11-2003 Nõukogu järeldused
  Dokumendid: Euroopa Ühenduste Nõukogu pressiteade   Nõukogu pressiteade/2003/321/
Euroopa Liidu bülletään   Bülletään/2003/11/   1.6.36
Dokumendi vaatamiseks klõpsake siin Nõukogu dokument/2003/14881/   Nõukogu dokument/2003/14881/
Dokumendi vaatamiseks klõpsake siin Nõukogu dokument/2003/14773/   Nõukogu dokument/2003/14773/
  NÕUKOGU PÄEVAKORD NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
  NÕUKOGU ISTUNG 2541
  TEEMA VÄLISSUHTED
  31-03-2004 Parlamendi resolutsioon
  Raportöör Maria Johanna SANDERS-TEN HOLTE
  Dokumendid: Aruanne   Parlamendi dokument A5/2004/219/
Euroopa Liidu bülletään   Bülletään/2004/3/   1.6.57

PreLex: kodulehekülg  |  Otsing > Liht- > Eriotsing  |  Andmebaasi kirjeldus  |  Algus Algus