PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (2011) 629 2011/0287/NLE
Forslag til RÅDETS FORORDNING om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter
Gældende EF-retsforskrifter Dokument Celex   32013R1370

  Etaper:

Tillæg
  12-10-2011
Tillæg
  12-10-2011
Fremsendelse til Rådet
  16-10-2011
Fremsendelse til EP
  16-10-2011
Berigtigelse
  20-10-2011
Berigtigelse
  20-10-2011
Drøftelser i Rådet
  20-10-2011
Områder:
Retsgrundlag:
Kommissionen :  TFUE/art 43 par 3  
Procedure:
Kommissionen : ikkelovgivningsprocedure 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag til forordning 
Rådet : Forordning 
  12-10-2011 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Mundtlig procedure
  Fakultativ høring Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; Europa-Parlamentet; Regionsudvalget
  Modtager af formel retsakt Rådet
  Modtager Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
  Hovedansvarlig tjeneste GD Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  Ansvarlig Dacian CIOLOŞ
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2012/37/   16
Pressemeddelelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   IP/2011/1181/
Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2011/629/FINAL
  Procedure: ikkelovgivningsprocedure
  Sagstype: Forslag til forordning
  Retsgrundlag:  TFUE/art 43 par 3  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52011PC0629
  12-10-2011 Tillæg
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/2011/1153/FINAL   SEK/2011/1153/FINAL
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52011SC1153
  12-10-2011 Tillæg
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/2011/1154/FINAL   SEK/2011/1154/FINAL
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52011SC1154
  16-10-2011 Fremsendelse til Rådet
  16-10-2011 Fremsendelse til EP
  20-10-2011 Berigtigelse
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/2011/1154/FINAL/2   SEK/2011/1154/FINAL/2
  20-10-2011 Berigtigelse
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/2011/1153/FINAL/2   SEK/2011/1153/FINAL/2
  20-10-2011 Drøftelser i Rådet
  Dokumenter: Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2011/370/
  DAGSORDEN PUNKT "B" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 3120
  EMNE LANDBRUG/FISKERI
  14-12-2011 Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2012/35/   1
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52012XX0209(01)
  04-05-2012 Udtalelse fra Regionsudvalget
  Beslutningsmåde: Flertal
  Ordfører SOUCHON
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2012/225/   174
Vis dokumentet Udtalelse fra Regionsudvalget/2012/65/   Udtalelse fra Regionsudvalget/2012/65/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52012AR0065
  16-12-2013 Formel vedtagelse i Rådet
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/2013/346/   12
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/2014/121/   59
  Sagstype: Forordning
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   32013R1370

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse