PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (2010) 743
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015 Intelligent, bæredygtig og innovativ offentlig forvaltning ved hjælp af ikt

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådet
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Regionsudvalget
12-201001-201102-201103-201104-201105-201106-201107-201108-201109-201110-201111-201112-201101-201202-201203-201204-2012
^
15-12-2010
^
05-2011
^
08-2011
^
11-2011
^
20-04-2012
  Etaper:

Fremsendelse til Rådet
  15-12-2010
Fremsendelse til EP
  15-12-2010
Tillæg
  15-12-2010
Rådets konklusioner
  27-05-2011
Udtalelse fra EØSU
  21-09-2011
EP beslutning
  20-04-2012
Områder:
Retsgrundlag:
Procedure:
Sagstype:
Kommissionen : Meddelelse 
  15-12-2010 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Skriftlig procedure
  Modtager Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; Europa-Parlamentet; Regionsudvalget; Rådet
  Hovedansvarlig tjeneste GD Informationssamfundet og Medier
  Ansvarlig Neelie KROES
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2010/743/FINAL
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2011/121/   61
  Sagstype: Meddelelse
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52010DC0743
  15-12-2010 Fremsendelse til Rådet
  15-12-2010 Fremsendelse til EP
  15-12-2010 Tillæg
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/2010/1539/FINAL   SEK/2010/1539/FINAL
  27-05-2011 Rådets konklusioner
  Dokumenter: Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2011/145/
  DAGSORDEN PUNKT "B" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 3093
  EMNE TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OG ENERGI
  21-09-2011 Udtalelse fra EØSU
  Beslutningsmåde: Procedure uden debat
  Ordfører Raymond HENCKS
  Dokumenter: Dokument Det Økonomiske og Sociale Udvalg   EØSU/2011/1390/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2011/376/   92
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52011AE1390
  12-10-2011 Udtalelse fra Regionsudvalget
  Beslutningsmåde: Enstemmighed
  Ordfører ORAVEC
  Dokumenter: Vis dokumentet Udtalelse fra Regionsudvalget/2011/65/   Udtalelse fra Regionsudvalget/2011/65/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2012/9/   65
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52011AR0065
  20-04-2012 EP beslutning
  Hovedansvarlig tjeneste GD Informationssamfundet og Medier
  Ordfører Silvia-Adriana TICAU
  Ansvarlig Neelie KROES
  Dokumenter: Forbindelse   TA/2012/140/P7

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse