PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (2008) 650 2008/0195/COD
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådet
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
10-200811-200812-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-200911-200912-200901-201002-201003-201004-201005-201006-201007-201008-201009-201010-201011-201012-201001-201102-201103-201104-201105-201106-201107-2011
^
15-10-2008
^
08-2009
^
03-2010
^
09-2010
^
30-07-2011
  Etaper:

Tillæg
  15-10-2008
Tillæg
  15-10-2008
Fremsendelse til Rådet
  16-10-2008
Fremsendelse til EP
  16-10-2008
Berigtigelse
  24-10-2008
Udtalelse fra EØSU
  25-03-2009
Drøftelser i Rådet
  30-03-2009
N.C.
  01-12-2009

Institutionernes arbejde:
OEIL

Områder:
Retsgrundlag:
Kommissionen :  Traité/CE/art 71, 137 par 2  
Procedure:
Kommissionen : Fælles beslutningsprocedure 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag til direktiv 
  15-10-2008 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Skriftlig procedure
  Modtager af formel retsakt Europa-Parlamentet; Rådet
  Hovedansvarlig tjeneste GD Energi og Transport
  Obligatorisk høring Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; Regionsudvalget
  Ansvarlig Antonio TAJANI
  Dokumenter: Pressemeddelelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   IP/2008/1507/
Vis dokumentet CS/2008/14461/   CS/2008/14461/
Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2008/650/FINAL
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Forslag til direktiv
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 71, 137 par 2  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52008PC0650
  15-10-2008 Tillæg
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/2008/2632/   SEK/2008/2632/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52008SC2632
  15-10-2008 Tillæg
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/2008/2631/   SEK/2008/2631/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52008SC2631
  16-10-2008 Fremsendelse til Rådet
  16-10-2008 Fremsendelse til EP
  24-10-2008 Berigtigelse
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2008/650/FINAL/2
  25-03-2009 Udtalelse fra EØSU
  Ordfører André MORDANT
  Dokumenter: Dokument Det Økonomiske og Sociale Udvalg   EØSU/2009/619/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2009/228/   78
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52009AE0619
  30-03-2009 Drøftelser i Rådet
  Dokumenter: Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2009/73/
  DAGSORDEN PUNKT "B" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2935
  EMNE TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OG ENERGI
  05-05-2009 Udtalelse fra EP, 1. behandling
  Beslutning : Henvist til EP-udvalg
  Ordfører Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU
  Varetagelse Antonio TAJANI
  Ansvarlig Antonio TAJANI
  Dokumenter: Forbindelse   A6/2009/120/
  01-12-2009 N.C.
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2009/665/FINAL
  Retsgrundlag:  TFUE/art 91, 153 par 3  
  16-06-2010 Udtalelse fra EP, 1. behandling
  Beslutning : Forkastelse
  Ansvarlig Siim KALLAS
  Varetagelse Siim KALLAS
  Ordfører Edit BAUER
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2011/236/   186
Forbindelse   TA/2010/221/P7
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52010AP0221
  30-07-2011 Tilbagetrukket af Kommissionen
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2011/225/   6
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52011XC0730(02)

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse