PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (2005) 646 2005/0260/COD
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM ÆNDRING AF RÅDETS DIREKTIV 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed
Gældende EF-retsforskrifter Dokument Celex   32007L0065

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådet
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Regionsudvalget
12-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-2007
^
15-12-2005
^
07-2006
^
12-2006
^
05-2007
^
11-12-2007
  Etaper:

Fremsendelse til Rådet
  15-12-2005
Fremsendelse til EP
  15-12-2005
Tillæg
  15-12-2005
Tillæg
  15-12-2005
Drøftelser i Rådet
  18-05-2006
Udtalelse fra EØSU
  13-09-2006
Drøftelser i Rådet
  13-11-2006
Berigtigelse
  07-11-2007

Institutionernes arbejde:
OEIL

Områder:
Retsgrundlag:
Kommissionen :  Traité/CE/art 47 par 2, 55  
Procedure:
Kommissionen : Fælles beslutningsprocedure 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag til direktiv 
  15-12-2005 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Mundtlig procedure
  Fakultativ høring Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; Regionsudvalget
  Modtager af formel retsakt Europa-Parlamentet; Rådet
  Hovedansvarlig tjeneste GD Informationssamfundet og Medier
  Ansvarlig Viviane REDING
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2005/12/   1.3.103
C6/2005/443/  C6/2005/443/  
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2006/49/   37
Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2005/646/FINAL
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Forslag til direktiv
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 47 par 2, 55  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52005PC0646
  15-12-2005 Fremsendelse til Rådet
  15-12-2005 Fremsendelse til EP
  15-12-2005 Tillæg
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/2005/1626/   SEK/2005/1626/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52005SC1626
  15-12-2005 Tillæg
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/2005/1625/   SEK/2005/1625/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52005SC1625
  18-05-2006 Drøftelser i Rådet
  Dokumenter: Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2006/131/
Vis dokumentet CS/2006/9547/   CS/2006/9547/
  DAGSORDEN PUNKT "B" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2729
  EMNE UDDANNELSE, UNGDOM OG KULTUR
  13-09-2006 Udtalelse fra EØSU
  Ordfører Bernardo HERNANDEZ BATALLER
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2006/318/   202
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2006/9/   1.14.4
Dokument Det Økonomiske og Sociale Udvalg   EØSU/2006/1178/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52006AE1178
  11-10-2006 Udtalelse fra Regionsudvalget
  Ordfører Karl-Heinz LAMBERTZ
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2006/10/   1.14.2
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2007/51/   7
Vis dokumentet Udtalelse fra Regionsudvalget/2006/106/   Udtalelse fra Regionsudvalget/2006/106/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52006AR0106
  13-11-2006 Drøftelser i Rådet
  Dokumenter: Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2006/309/
  DAGSORDEN PUNKT "B" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2762
  EMNE KULTUR/AUDIOVISUELLE SPØRGSMÅL
  13-12-2006 Udtalelse fra EP, 1. behandling
  Beslutning : Godkendelse med ændringer
  Ansvarlig Viviane REDING
  Varetagelse Viviane REDING
  Ordfører Ruth HIERONYMI
  Dokumenter: Forbindelse   A6/2006/399/
Forbindelse   TA/2006/559/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2006/12/   1.14.4
  13-12-2006 Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag - 1. behandling
  Beslutning : Delvist tilsagn
  29-03-2007 Kommissionens vedtagelse af ændret forslag
  Beslutningsmåde: Bemyndigelsesprocedure
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2007/170/FINAL
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2007/181/   12
Vis dokumentet CS/2007/7944/   CS/2007/7944/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52007PC0170
  29-03-2007 Fremsendelse til Rådet af ændret forslag
  29-03-2007 Fremsendelse til EP af ændret forslag
  24-05-2007 Politisk enighed om Rådets fælles holdning
  Dokumenter: Vis dokumentet CS/2007/9976/   CS/2007/9976/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2007/5/   1.14.1
Pressemeddelelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   IP/2007/706/
Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2007/114/
  DAGSORDEN PUNKT "B" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2802
  EMNE UDDANNELSE, UNGDOM OG KULTUR
  15-10-2007 Rådets vedtagelse af fælles holdning
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2007/307/   1
Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2007/236/
Vis dokumentet CS/2007/13708/   CS/2007/13708/
Vis dokumentet CS/2007/10076/   CS/2007/10076/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2007/10/   1.14.3
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2823
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52007AG0018
  EMNE ALMINDELIGE ANLIGGENDER
  18-10-2007 Vedtagelse af erklæring om fælles holdning
  Beslutningsmåde: Skriftlig procedure
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2007/639/FINAL
Vis dokumentet CS/2007/14134/   CS/2007/14134/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2008/196/   4
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52007PC0639
  18-10-2007 Fremsendelse til Rådet af erklæring om fælles holdning
  18-10-2007 Fremsendelse til EP af erklæring om fælles holdning
  25-10-2007 EP modtagelse af fælles holdning
  07-11-2007 Berigtigelse
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2007/639/FINAL/2
  29-11-2007 Udtalelse fra EP, 2. behandling
  Beslutning : Godkendelse uden ændringer
  Ansvarlig Viviane REDING
  Varetagelse Viviane REDING
  Ordfører Ruth HIERONYMI
  Dokumenter: Forbindelse   A6/2007/442/
Forbindelse   TA/2007/555/
Pressemeddelelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   IP/2007/1809/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2007/11/   1.14.9
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2008/297/   131
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52007AP0555
  11-12-2007 Undertegnelse af EP og Rådet
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/2007/332/   27
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2007/12/   1.14.2
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Direktiv
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   32007L0065

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse