PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (2005) 609 2005/0247/COD
Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING om papirløse rammer for told og handel
Gældende EF-retsforskrifter Dokument Celex   32008D0070

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådet
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
11-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-200701-2008
^
30-11-2005
^
07-2006
^
12-2006
^
05-2007
^
15-01-2008
  Etaper:

Fremsendelse til Rådet
  02-12-2005
Fremsendelse til EP
  02-12-2005
Tillæg
  02-12-2005
Udtalelse fra EØSU
  13-09-2006
N.C.
  05-12-2007

Institutionernes arbejde:
OEIL

Områder:
Retsgrundlag:
Kommissionen :  Traité/CE/art 95, 135  
Procedure:
Kommissionen : Fælles beslutningsprocedure 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag besluting/afgørelse 
  30-11-2005 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Mundtlig procedure
  Modtager af formel retsakt Europa-Parlamentet; Rådet
  Obligatorisk høring Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
  Hovedansvarlig tjeneste GD Beskatning og Toldunionen
  Modtager Regionsudvalget
  Ansvarlig László KOVÁCS
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2005/11/   1.6.26
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2006/49/   37
C6/2005/420/  C6/2005/420/  
Vis dokumentet CS/2005/15381/   CS/2005/15381/
Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2005/609/FINAL
Pressemeddelelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   IP/2005/1501/
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Forslag besluting/afgørelse
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 95, 135  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52005PC0609
  02-12-2005 Fremsendelse til Rådet
  02-12-2005 Fremsendelse til EP
  02-12-2005 Tillæg
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/2005/1543/   SEK/2005/1543/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52005SC1543
  13-09-2006 Udtalelse fra EØSU
  Beslutningsmåde: Flertal
  Ordfører Umberto BURANI
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2006/318/   47
Dokument Det Økonomiske og Sociale Udvalg   EØSU/2006/1151/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2006/9/   1.28.4
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52006AE1151
  12-12-2006 Udtalelse fra EP, 1. behandling
  Beslutning : Godkendelse uden ændringer
  Ansvarlig László KOVÁCS
  Ordfører Christopher HEATON-HARRIS
  Dokumenter: Forbindelse   TA/2006/539/
Forbindelse   A6/2006/407/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2006/12/   1.28.5
  08-05-2007 Politisk enighed om Rådets fælles holdning
  Dokumenter: Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2007/97/
Vis dokumentet CS/2007/9168/   CS/2007/9168/
Pressemeddelelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   IP/2007/627/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2007/5/   1.29.5
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2798
  EMNE ØKONOMI OG FINANS
  23-07-2007 Rådets vedtagelse af fælles holdning
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2007/242/   1
Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2007/170/
Vis dokumentet CS/2007/11924/   CS/2007/11924/
Vis dokumentet CS/2007/8520/   CS/2007/8520/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2007/7/8   1.29.1
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2816
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52007AG0011
  EMNE ALMINDELIGE ANLIGGENDER
  05-09-2007 Vedtagelse af erklæring om fælles holdning
  Beslutningsmåde: Skriftlig procedure
  Dokumenter: Vis dokumentet CS/2007/12662/   CS/2007/12662/
Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2007/516/FINAL
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2008/196/   3
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52007PC0516
  05-09-2007 Fremsendelse til Rådet af erklæring om fælles holdning
  05-09-2007 Fremsendelse til EP af erklæring om fælles holdning
  06-09-2007 EP modtagelse af fælles holdning
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2008/187/
  05-12-2007 N.C.
  11-12-2007 Udtalelse fra EP, 2. behandling
  Beslutning : Godkendelse uden ændringer
  Ansvarlig László KOVÁCS
  Ordfører Christopher HEATON-HARRIS
  Dokumenter: Forbindelse   TA/2007/594/
Forbindelse   A6/2007/466/
Pressemeddelelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   IP/2007/1893/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2008/323/   125
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2007/12/   1.29.1
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52007AP0594
  15-01-2008 Undertegnelse af EP og Rådet
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2008/1/   1.30.3
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/2008/23/   21
Vis dokumentet PE-CONS/2007/3702/   PE-CONS/2007/3702/
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Afgørelse/Beslutning
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   32008D0070

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse