PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (2004) 227 - 2 2004/0072/CNS
Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/12/EØF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (fremlagt i henhold til artikel 27 i direktiv 92/12/EØF)

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
04-200405-200406-200407-200408-200409-200410-200411-200412-200401-200502-200503-200504-200505-200506-200507-200508-200509-200510-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-200701-200802-200803-200804-200805-200806-200807-200808-200809-200810-200811-200812-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-200911-200912-200901-201002-201003-201004-201005-201006-201007-201008-201009-2010
^
02-04-2004
^
03-2006
^
06-2007
^
10-2008
^
18-09-2010
  Etaper:

Fremsendelse til Rådet
  02-04-2004
Fremsendelse til EP
  02-04-2004
Udtalelse fra EØSU
  27-10-2004
N.C.
  01-12-2009

Institutionernes arbejde:
OEIL

Områder:
Toldunionen 
Retsgrundlag:
Kommissionen :  Traité/CE/art 93  
Procedure:
Kommissionen : Høringsprocedure 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag til direktiv 
  02-04-2004 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Skriftlig procedure
  Modtager af formel retsakt Rådet
  Obligatorisk høring Europa-Parlamentet
  Hovedansvarlig tjeneste GD Beskatning og Toldunionen
  Fakultativ høring Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
  Ansvarlig Frits BOLKESTEIN
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2004/227/FINAL
Vis dokumentet CS/2004/8241/   CS/2004/8241/
Pressemeddelelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   IP/2004/452/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2004/122/   54
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/4/   1.3.45
C6/2004/39/  C6/2004/39/  
  Procedure: Høringsprocedure
  Sagstype: Forslag til direktiv
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 93  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52004PC0227
  02-04-2004 Fremsendelse til Rådet
  02-04-2004 Fremsendelse til EP
  27-10-2004 Udtalelse fra EØSU
  Beslutningsmåde: Flertal
  Ordfører Clive WILKINSON
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/10/   1.3.29
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2005/120/   111
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52004AE1441
  08-06-2005 Udtalelse fra EP én behandling
  Beslutning : Godkendelse med ændringer
  Varetagelse László KOVÁCS
  Ansvarlig László KOVÁCS
  Ordfører Dariusz ROSATI
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2005/6/   1.3.40
Forbindelse   A6/2005/138/
Forbindelse   TA/2005/226/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2006/124/   395
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52005AP0226
  08-06-2005 Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag - én behandling
  Beslutning : Afslag
  01-12-2009 N.C.
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2009/665/FINAL
  Retsgrundlag:  TFUE/art 113  
  18-09-2010 Tilbagetrukket af Kommissionen
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2010/252/   7

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse