PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (2004) 102 2004/0032/CNS
Forslag til RÅDETS BESLUTNING om Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2005-2010
Gældende EF-retsforskrifter Dokument Celex   32004D0904

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådet
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Regionsudvalget
02-200403-200404-200405-200406-200407-200408-200409-200410-200411-200412-2004
^
12-02-2004
^
05-2004
^
07-2004
^
09-2004
^
02-12-2004
  Etaper:

Fremsendelse til Rådet
  12-02-2004
Fremsendelse til EP
  12-02-2004
Tillæg
  12-02-2004
Udtalelse fra EØSU
  02-06-2004

Institutionernes arbejde:
OEIL

Områder:
Samarbejde om retlige og indre anliggender 
Retsgrundlag:
Kommissionen :  Traité/CE/art 63 par 2  
Procedure:
Kommissionen : Høringsprocedure 
Rådet : Høringsprocedure 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag besluting/afgørelse 
Rådet : Afgørelse/Beslutning 
  12-02-2004 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Skriftlig procedure
  Modtager af formel retsakt Rådet
  Hovedansvarlig tjeneste GD Retlige, Indre Anliggender
  Obligatorisk høring Europa-Parlamentet
  Ansvarlig Antonio VITORINO
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2004/98/   39
Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2004/102/FINAL
Vis dokumentet CS/2004/6356/   CS/2004/6356/
C5/2004/96/  C5/2004/96/  
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/1/2   1.4.13
  Procedure: Høringsprocedure
  Sagstype: Forslag besluting/afgørelse
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 63 par 2  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52004PC0102
  12-02-2004 Fremsendelse til Rådet
  12-02-2004 Fremsendelse til EP
  12-02-2004 Tillæg
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/2004/161/   SEK/2004/161/
  20-04-2004 Udtalelse fra EP én behandling
  Beslutning : Godkendelse med ændringer
  Varetagelse Antonio VITORINO
  Ordfører Gérard M.J. DEPREZ
  Ansvarlig Antonio VITORINO
  Dokumenter: Forbindelse   A5/2004/267/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/4/   1.4.15
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2004/104/   395
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52004AP0307
  20-04-2004 Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag - én behandling
  Beslutning : Delvist tilsagn
  02-06-2004 Udtalelse fra EØSU
  Ordfører Giacomina CASSINA
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/6/   1.4.6
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2004/241/   27
Dokument Det Økonomiske og Sociale Udvalg   EØSU/2004/850/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52004AE0850
  08-06-2004 Politisk enighed i Rådet
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/6/   1.4.6
Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2004/173/
  DAGSORDEN PUNKT "B" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2588
  EMNE RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER
  17-06-2004 Udtalelse fra Regionsudvalget
  Beslutningsmåde: Flertal
  Ordfører Gustav SKUTHÄLLA
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/6/   1.4.6
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2004/318/   30
Vis dokumentet Udtalelse fra Regionsudvalget/2004/80/   Udtalelse fra Regionsudvalget/2004/80/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52004AR0080
  02-12-2004 Formel vedtagelse i Rådet
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/12/   1.4.12
Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2004/332/
Vis dokumentet CS/2004/15393/   CS/2004/15393/
Vis dokumentet CS/2004/13086/   CS/2004/13086/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/2004/381/   52
  Procedure: Høringsprocedure
  Sagstype: Afgørelse/Beslutning
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2626
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   32004D0904
  EMNE RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse