PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (2003) 687 2003/0273/CNS
Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a European Agency for the Management of Operational Co-operation at the External Borders
Gældende EF-retsforskrifter Dokument Celex   32004R2007

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådet
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
11-200312-200301-200402-200403-200404-200405-200406-200407-200408-200409-200410-2004
^
11-11-2003
^
02-2004
^
05-2004
^
07-2004
^
25-10-2004
  Etaper:

Fremsendelse til Rådet
  12-11-2003
Fremsendelse til EP
  12-11-2003
Rådets konklusioner
  27-11-2003
Udtalelse fra EØSU
  29-01-2004

Institutionernes arbejde:
OEIL

Områder:
Samarbejde om retlige og indre anliggender 
Retsgrundlag:
Kommissionen :  Traité/CE/art 66   Rådet :  Traité/CE/art 62 par 2, art 66  
Procedure:
Kommissionen : Høringsprocedure 
Rådet : Høringsprocedure 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag til forordning 
Rådet : Forordning 
  11-11-2003 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Mundtlig procedure
  Modtager af formel retsakt Rådet
  Hovedansvarlig tjeneste GD Retlige, Indre Anliggender
  Fakultativ høring Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; Regionsudvalget
  Obligatorisk høring Europa-Parlamentet
  Ansvarlig Antonio VITORINO
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2003/11/   1.4.3
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2004/96/   27
Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2003/687/FINAL
Vis dokumentet CS/2003/14766/   CS/2003/14766/
Pressemeddelelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   IP/2003/1519/
C5/2003/613/  C5/2003/613/  
  Procedure: Høringsprocedure
  Sagstype: Forslag til forordning
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 66  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52003PC0687
  12-11-2003 Fremsendelse til Rådet
  12-11-2003 Fremsendelse til EP
  27-11-2003 Rådets konklusioner
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2003/11/   1.4.4
Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2003/334/
  DAGSORDEN PUNKT "B" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2548
  EMNE RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER
  29-01-2004 Udtalelse fra EØSU
  Beslutningsmåde: Flertal
  Ordfører Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/1/2   1.4.3
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2004/108/   97
Dokument Det Økonomiske og Sociale Udvalg   EØSU/2004/108/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52004AE0108
  09-03-2004 Udtalelse fra EP én behandling
  Beslutning : Godkendelse med ændringer
  Varetagelse Antonio VITORINO
  Ordfører Christian VON BÖTTICHER
  Ansvarlig Antonio VITORINO
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/3/   1.4.4
Forbindelse   A5/2004/93/
  09-03-2004 Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag - én behandling
  Beslutning : Afslag
  25-10-2004 Formel vedtagelse i Rådet
  Dokumenter: Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2004/302/
Vis dokumentet CS/2004/13815/   CS/2004/13815/
Vis dokumentet CS/2004/10827/   CS/2004/10827/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/10/   1.4.3
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/2004/349/   1
Vis dokumentet CS/2004/13899/   CS/2004/13899/
  Procedure: Høringsprocedure
  Sagstype: Forordning
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 62 par 2, art 66  
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2613
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   32004R2007
  EMNE RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER
  Bemærkninger: Retsgrundlag ændret af Rådet

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse