PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (2003) 191 2003/0067/COD
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING om ændring af Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus - Udvikling, distribution og markedsføring)
Gældende EF-retsforskrifter Dokument Celex   32004D0846

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådet
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Regionsudvalget
04-200305-200306-200307-200308-200309-200310-200311-200312-200301-200402-200403-200404-2004
^
16-04-2003
^
08-2003
^
10-2003
^
01-2004
^
29-04-2004
  Etaper:

Fremsendelse til Rådet
  16-04-2003
Fremsendelse til EP
  16-04-2003
Udtalelse fra EØSU
  24-09-2003

Institutionernes arbejde:
OEIL

Områder:
Kultur 
Retsgrundlag:
Kommissionen :  Traité/CE/art 157 par 3  
Procedure:
Kommissionen : Fælles beslutningsprocedure 
Rådet : Fælles beslutningsprocedure 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag besluting/afgørelse 
Rådet : Afgørelse/Beslutning 
  16-04-2003 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Skriftlig procedure
  Modtager af formel retsakt Europa-Parlamentet; Rådet
  Hovedansvarlig tjeneste GD Uddannelse og Kultur
  Obligatorisk høring Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; Regionsudvalget
  Ansvarlig Viviane REDING
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2003/191/FINAL
C5/2003/177/  C5/2003/177/  
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2003/4/   1.4.20
Vis dokumentet CS/2003/8647/   CS/2003/8647/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2004/76/   12
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Forslag besluting/afgørelse
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 157 par 3  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52003PC0191
  16-04-2003 Fremsendelse til Rådet
  16-04-2003 Fremsendelse til EP
  24-09-2003 Udtalelse fra EØSU
  Beslutningsmåde: Flertal
  Ordfører Paolo BRAGHIN
  Dokumenter: Dokument Det Økonomiske og Sociale Udvalg   EØSU/2003/1163/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2004/10/   8
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52003AE1163
  09-10-2003 Udtalelse fra Regionsudvalget
  Beslutningsmåde: Flertal
  Ordfører Susie KEMP
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2004/23/   24
Vis dokumentet Udtalelse fra Regionsudvalget/2003/166/   Udtalelse fra Regionsudvalget/2003/166/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2003/10/   1.4.22
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52003AR0166(01)
  12-02-2004 Udtalelse fra EP, 1. behandling
  Beslutning : Godkendelse med ændringer
  Ansvarlig Viviane REDING
  Ordfører Valter VELTRONI
  Dokumenter: Forbindelse   A5/2004/28/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/1/2   1.4.41
  12-02-2004 Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag - 1. behandling
  Beslutning : Tilsagn
  12-03-2004 Kommissionens vedtagelse af ændret forslag
  Beslutningsmåde: Bemyndigelsesprocedure
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/3/   1.4.37
C5/2004/130/  C5/2004/130/  
Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2004/175/FINAL
Vis dokumentet CS/2004/7426/   CS/2004/7426/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2004/122/   50
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52004PC0175
  12-03-2004 Fremsendelse til Rådet af ændret forslag
  12-03-2004 Fremsendelse til EP af ændret forslag
  26-04-2004 Godkendt af Rådet, 2. behandling
  Dokumenter: Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2004/180/
Vis dokumentet CS/2004/8851/ADD 1   CS/2004/8851/ADD 1
Vis dokumentet CS/2004/8725/   CS/2004/8725/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/4/   1.4.56
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Afgørelse/Beslutning
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2578
  EMNE LANDBRUG/FISKERI
  29-04-2004 Undertegnelse af EP og Rådet
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/2004/195/   2
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/2004/157/   4
Vis dokumentet PE-CONS/2004/3643/   PE-CONS/2004/3643/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/4/   1.4.56
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/2007/204/   27
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Afgørelse/Beslutning
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   32004D0846

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse