PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (2002) 10 - 2 2002/0015/COD
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING om et fællesskabsprogram til forbedring af virkemåden for beskatningssystemer i det indre marked (Fiscalis 2007-programmet)
Gældende EF-retsforskrifter Dokument Celex   32002D2235

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådet
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
01-200202-200203-200204-200205-200206-200207-200208-200209-200210-200211-200212-2002
^
17-01-2002
^
04-2002
^
06-2002
^
08-2002
^
03-12-2002
  Etaper:

Fremsendelse til Rådet
  17-01-2002
Fremsendelse til EP
  17-01-2002
Rådets konklusioner
  04-06-2002
Udtalelse fra ØSU
  17-07-2002
N.C.
  16-10-2002

Institutionernes arbejde:
OEIL

Områder:
Beskatning 
Retsgrundlag:
Kommissionen :  Traité/CE/art 95  
Procedure:
Kommissionen : Fælles beslutningsprocedure 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag besluting/afgørelse 
  17-01-2002 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Skriftlig procedure
  Obligatorisk høring Det Økonomiske og Sociale Udvalg
  Modtager af formel retsakt Europa-Parlamentet; Rådet
  Hovedansvarlig tjeneste GD Beskatning og Toldunionen
  Modtager Regionsudvalget
  Ansvarlig Frits BOLKESTEIN
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2002/10/FINAL
Pressemeddelelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   IP/2002/144/
Vis dokumentet CS/2002/5520/   CS/2002/5520/
C5/2002/27/  C5/2002/27/  
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2002/1/-2   1.3.66
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2002/103/   361
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Forslag besluting/afgørelse
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 95  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52002PC0010
  17-01-2002 Fremsendelse til Rådet
  17-01-2002 Fremsendelse til EP
  04-06-2002 Rådets konklusioner
  Dokumenter: Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2002/157/
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2432
  EMNE ØKONOMI OG FINANS
  13-06-2002 Udtalelse fra EP, 1. behandling
  Beslutning : Godkendelse med ændringer
  Ansvarlig Frits BOLKESTEIN
  Varetagelse Frits BOLKESTEIN
  Ordfører José Manuel GARCIA-MARGALLO Y MARFIL
  Dokumenter: Forbindelse   A5/2002/182/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2002/6/   1.3.40
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2003/261/   497
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52002AP0310
  13-06-2002 Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag - 1. behandling
  Beslutning : Afslag
  17-07-2002 Udtalelse fra ØSU
  Beslutningsmåde: Flertal
  Ordfører José BENTO GONCALVES
  Dokumenter: Dokument Det Økonomiske og Sociale Udvalg   ØSU/2002/851/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2002/241/   81
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2002/7/-8   1.3.35
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52002AE0851
  26-07-2002 Rådets vedtagelse af fælles holdning
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2002/7/-8   1.3.35
Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2002/221/   3
Vis dokumentet CS/2002/10612/   CS/2002/10612/
C5/2002/383/  C5/2002/383/  
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2002/228/   34
  DAGSORDEN SKRIFTLIG PROCEDURE
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52002AG0051
  20-08-2002 Vedtagelse af erklæring om fælles holdning
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/2002/892/FINAL   SEK/2002/892/FINAL
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52002SC0892
  20-08-2002 Fremsendelse til Rådet af erklæring om fælles holdning
  20-08-2002 Fremsendelse til EP af erklæring om fælles holdning
  05-09-2002 EP modtagelse af fælles holdning
  16-10-2002 N.C.
  24-10-2002 Udtalelse fra EP, 2. behandling
  Beslutning : Godkendelse uden ændringer
  Ansvarlig Frits BOLKESTEIN
  Varetagelse Frits BOLKESTEIN
  Ordfører José Manuel GARCIA-MARGALLO Y MARFIL
  Dokumenter: Pressemeddelelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   IP/2002/1550/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2002/10/   1.3.25
Forbindelse   A5/2002/320/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2003/300/   541
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52002AP0512
  03-12-2002 Undertegnelse af EP og Rådet
  Dokumenter: Vis dokumentet PE-CONS/2002/3669/   PE-CONS/2002/3669/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/2002/341/   1
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2002/12/   1.3.45
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Afgørelse/Beslutning
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   32002D2235

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse