PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (2001) 584 2001/0244/COD
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske År for Idrættens Pædagogiske Dimension 2004
Gældende EF-retsforskrifter Dokument Celex   32003D0291

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådet
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Regionsudvalget
10-200111-200112-200101-200202-200203-200204-200205-200206-200207-200208-200209-200210-200211-200212-200201-200302-2003
^
16-10-2001
^
03-2002
^
06-2002
^
09-2002
^
06-02-2003
  Etaper:

Fremsendelse til Rådet
  17-10-2001
Fremsendelse til EP
  17-10-2001
Udtalelse fra ØSU
  24-04-2002
N.C.
  11-12-2002

Institutionernes arbejde:
OEIL

Områder:
Kultur 
Uddannelse og undervisning  
Retsgrundlag:
Kommissionen :  Traité/CE/art 149  
Procedure:
Kommissionen : Fælles beslutningsprocedure 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag besluting/afgørelse 
  16-10-2001 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Skriftlig procedure
  Obligatorisk høring Det Økonomiske og Sociale Udvalg; Regionsudvalget
  Modtager af formel retsakt Europa-Parlamentet; Rådet
  Hovedansvarlig tjeneste GD Uddannelse og Kultur
  Ansvarlig Viviane REDING
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2001/584/FINAL
Pressemeddelelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   IP/2001/1440/
C5/2001/497/  C5/2001/497/  
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2002/25/   531
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2001/10/   1.4.22
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Forslag besluting/afgørelse
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 149  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52001PC0584
  17-10-2001 Fremsendelse til Rådet
  17-10-2001 Fremsendelse til EP
  24-04-2002 Udtalelse fra ØSU
  Beslutningsmåde: Flertal
  Ordfører Christoforos KORYFIDIS
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2002/149/   17
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2002/4/   1.4.39
Dokument Det Økonomiske og Sociale Udvalg   ØSU/2002/516/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52002AE0516
  14-05-2002 Udtalelse fra EP, 1. behandling
  Beslutning : Godkendelse med ændringer
  Ansvarlig Viviane REDING
  Varetagelse Viviane REDING
  Ordfører Doris PACK
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2002/5/   1.4.31
Forbindelse   A5/2002/132/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2003/180/   127
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52002AP0220
  14-05-2002 Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag - 1. behandling
  Beslutning : Delvist tilsagn
  15-05-2002 Udtalelse fra Regionsudvalget
  Beslutningsmåde: Flertal
  Ordfører Susie KEMP; Udo MIENTUS
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2002/278/   21
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2002/5/   1.4.31
Vis dokumentet Udtalelse fra Regionsudvalget/2001/388/   Udtalelse fra Regionsudvalget/2001/388/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52001AR0388
  30-05-2002 Politisk enighed om Rådets fælles holdning
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2002/5/   1.4.31
Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2002/145/
  DAGSORDEN PUNKT "B" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2430
  EMNE UDDANNELSE OG UNGDOM
  14-10-2002 Rådets vedtagelse af fælles holdning
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2002/275/   70
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2002/10/   1.4.25
Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2002/309/
C5/2002/498/  C5/2002/498/  
Vis dokumentet CS/2002/9605/   CS/2002/9605/
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2456
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52002AG0059
  EMNE LANDBRUG/FISKERI
  18-10-2002 Vedtagelse af erklæring om fælles holdning
  Beslutningsmåde: Skriftlig procedure
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/2002/1112/FINAL   SEK/2002/1112/FINAL
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52002SC1112
  18-10-2002 Fremsendelse til Rådet af erklæring om fælles holdning
  18-10-2002 Fremsendelse til EP af erklæring om fælles holdning
  23-10-2002 EP modtagelse af fælles holdning
  11-12-2002 N.C.
  19-12-2002 Udtalelse fra EP, 2. behandling
  Beslutning : Godkendelse uden ændringer
  Ansvarlig Viviane REDING
  Varetagelse Viviane REDING
  Ordfører Doris PACK
  Dokumenter: Forbindelse   A5/2002/419/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2004/31/   252
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2002/12/   1.4.38
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52002AP0626
  06-02-2003 Undertegnelse af EP og Rådet
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2003/1/-2   1.4.37
Vis dokumentet PE-CONS/2003/3604/   PE-CONS/2003/3604/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/2003/43/   1
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Afgørelse/Beslutning
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   32003D0291

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse