PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (1998) 131 - 1 1998/0090/AVC
Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om generelle bestemmelser om strukturfondene
Gældende EF-retsforskrifter Dokument Celex   31999R1260

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådet
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Regionsudvalget
Revisionsretten
03-199804-199805-199806-199807-199808-199809-199810-199811-199812-199801-199902-199903-199904-199905-199906-1999
^
18-03-1998
^
08-1998
^
11-1998
^
02-1999
^
21-06-1999
  Etaper:

Fremsendelse til Rådet
  19-03-1998
Fremsendelse til EP
  19-03-1998
Udtalelse fra ØSU
  10-09-1998
N.C.
  19-11-1998

Institutionernes arbejde:
OEIL

Områder:
Regionalpolitik 
Institutionelle bestemmelser 
Retsgrundlag:
Kommissionen :  Traité/CE/art 161  
Procedure:
Kommissionen : Procedure med EP’s samstemmende udtalelse 
Rådet : Procedure med EP’s samstemmende udtalelse 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag til forordning 
Rådet : Forordning 
  18-03-1998 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Mundtlig procedure
  Tilknyttet GD01A; GD02; GD03; GD04; GD07; GD10; GD11; GD12; GD13; GD15; GD17; GD19; GD20; GD22; GD23; Generalsekretariat
  Modtager af formel retsakt Rådet
  Obligatorisk høring Det Økonomiske og Sociale Udvalg; Europa-Parlamentet; Regionsudvalget
  Hovedansvarlig tjeneste GD16
  Medansvarlig GD05; GD06; GD14
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/1998/131/FINAL
C4/1998/285/  C4/1998/285/  
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1998/3/   I.3
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1998/176/   1
C4/1999/215/  C4/1999/215/  
  Procedure: Procedure med EP’s samstemmende udtalelse
  Sagstype: Forslag til forordning
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 130d  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51998PC0131(01)
  19-03-1998 Fremsendelse til Rådet
  19-03-1998 Fremsendelse til EP
  10-09-1998 Udtalelse fra ØSU
  Ordfører Campbell CHRISTIE
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1998/9/   I.1
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1998/407/   74
Dokument Det Økonomiske og Sociale Udvalg   ØSU/1998/1130/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51998AC1130
  17-09-1998 Udtalelse fra Regionsudvalget
  Ordfører Rembert BEHRENDT; Manuel FRAGA IRIBARNE
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1998/9/   I.1
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1998/373/   1
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51998AR0167
  22-09-1998 EP-udvalgets udtalelse om samstemmende udtalelse
  Forfatter af udtalelse EP-udvalg Kvinders Rettigheder
  Rådgivende ordfører Anne VAN LANCKER
  24-09-1998 EP-udvalgets udtalelse om samstemmende udtalelse
  Forfatter af udtalelse EP-udvalg Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  Rådgivende ordfører Jorge Salvador HERNANDEZ MOLLAR
  29-09-1998 EP-udvalgets udtalelse om samstemmende udtalelse
  Forfatter af udtalelse EP-udvalg for Transport og Turisme
  Rådgivende ordfører Brian SIMPSON
  29-09-1998 EP-udvalgets udtalelse om samstemmende udtalelse
  Forfatter af udtalelse EP-udvalg Fiskeri
  Rådgivende ordfører Carmen FRAGA ESTÉVEZ
  29-09-1998 EP-udvalgets udtalelse om samstemmende udtalelse
  Forfatter af udtalelse EP-udvalg Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  06-10-1998 EP-udvalgets udtalelse om samstemmende udtalelse
  Forfatter af udtalelse EP-udvalg Budgetkontrol
  Rådgivende ordfører Pieter DANKERT
  12-10-1998 EP-udvalgets udtalelse om samstemmende udtalelse
  Forfatter af udtalelse EP-udvalg Budget
  Rådgivende ordfører Edward T. KELLETT-BOWMAN
  13-10-1998 EP-udvalgets udtalelse om samstemmende udtalelse
  Forfatter af udtalelse EP-udvalg Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier
  13-10-1998 EP-udvalgets udtalelse om samstemmende udtalelse
  Forfatter af udtalelse EP-udvalg Miljø-, Sundhed.,Forbrugere
  Rådgivende ordfører Riitta MYLLER
  13-10-1998 EP-udvalgets udtalelse om samstemmende udtalelse
  Forfatter af udtalelse EP-udvalg Energi, Forskning og Teknologi
  Rådgivende ordfører Felipe CAMISON ASENSIO
  27-10-1998 EP-udvalgsbetænkning om samstemmende udtalelse
  Forfatter af rapport EP-udvalg Regionalpolitik
  Ordfører Konstantinos HATZIDAKIS; Arlene McCARTHY
  Dokumenter: EP-dokument//227492/  EP-dokument//227492/  
  29-10-1998 Udtalelse fra Revisionsretten
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1998/401/   1
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51998AA0010
  19-11-1998 N.C.
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1998/379/   164
  14-01-1999 Udtalelse fra Regionsudvalget
  Ordfører Reinhold BOCKLET; Hannu PENTTILÄ
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1999/93/   1
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1999/1/-2   I.6
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51998AR0273(02)
  30-03-1999 EP-udvalgets udtalelse om samstemmende udtalelse
  Forfatter af udtalelse EP-udvalg Fiskeri
  01-05-1999 Retsgrundlag ændret af Kommissionen
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/1999/581/FINAL   SEK/1999/581/FINAL
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 161  
  03-05-1999 EP-udvalgsbetænkning om samstemmende udtalelse
  Forfatter af rapport EP-udvalg Regionalpolitik
  Ordfører Konstantinos HATZIDAKIS; Arlene McCARTHY
  Dokumenter: EP-dokument/1999/230739/  EP-dokument/1999/230739/  
  06-05-1999 Samstemmende udtalelse fra EP
  Beslutning : Godkendelse
  Ordfører Konstantinos HATZIDAKIS; Arlene McCARTHY
  Varetagelse Monika WULF-MATHIES
  Ansvarlig Monika WULF-MATHIES
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1999/5/   I.1
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1999/279/   292
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51999AP0264
  21-06-1999 Formel vedtagelse i Rådet
  Dokumenter: Vis dokumentet CS/1999/7300/   CS/1999/7300/
Vis dokumentet CS/1999/6959/   CS/1999/6959/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1999/6/   II.1
Vis dokumentet CS/1999/9431/ADD1   CS/1999/9431/ADD1
Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/1999/198/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/1999/161/   1
Vis dokumentet CS/1999/9431/ADD1 REV 1   3   CS/1999/9431/ADD1 REV 1   3
  Procedure: Procedure med EP’s samstemmende udtalelse
  Sagstype: Forordning
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2192
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   31999R1260
  EMNE ALMINDELIGE ANLIGGENDER

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse