PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (1995) 86 - 2 1995/0074/COD
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RAADETS DIREKTIV OM AENDRING AF RAADETS DIREKTIV 89/552/EOEF OM SAMORDNING AF VISSE LOVE OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER I MEDLEMSSTATERNE VERDROERENDE UDOEVELSE AF TV-RADIOSPREDNINGSVIRKSOMHED
Gældende EF-retsforskrifter Dokument Celex   31997L0036

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådet
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Forligsudvalget
05-199506-199507-199508-199509-199510-199511-199512-199501-199602-199603-199604-199605-199606-199607-199608-199609-199610-199611-199612-199601-199702-199703-199704-199705-199706-1997
^
31-05-1995
^
01-1996
^
06-1996
^
11-1996
^
30-06-1997
  Etaper:

Fremsendelse til Rådet
  31-05-1995
Fremsendelse til EP
  31-05-1995
Udtalelse fra ØSU
  13-09-1995

Institutionernes arbejde:
OEIL

Områder:
Fri udveksling af tjenesteydelser 
Formidling af information 
Kultur 
Retsgrundlag:
Kommissionen :  Traité/CE/art 57 par 2   ;  Traité/CE/art 66  
Procedure:
Kommissionen : Fælles beslutningsprocedure 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag til direktiv 
  31-05-1995 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Bemyndigelsesprocedure
  Modtager af formel retsakt Europa-Parlamentet; Rådet
  Hovedansvarlig tjeneste GD10
  Tilknyttet GD11; GD13; GD15
  Fakultativ høring Det Økonomiske og Sociale Udvalg
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/1995/86/FINAL
C4/1995/200/  C4/1995/200/  
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1995/185/   4
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1995/5/   1.3.159
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Forslag til direktiv
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 57 par 2   ;  Traité/CE/art 66  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51995PC0086
  31-05-1995 Fremsendelse til Rådet
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  31-05-1995 Fremsendelse til EP
  13-09-1995 Udtalelse fra ØSU
  Ordfører Roger RAMAEKERS
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1995/301/   35
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1995/9/   1.3.138
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51995AC0972
  18-10-1995 Udtalelse EP-udvalg, 1. behandling
  Forfatter af udtalelse EP-udvalg Borgernes rettigheder
  Rådgivende ordfører Roberto BARZANTI
  13-11-1995 Udtalelse EP-udvalg, 1. behandling
  Forfatter af udtalelse EP-udvalg Økonomi, Valuta, Industri
  Rådgivende ordfører Gérard J.J. CAUDRON
  21-11-1995 Udtalelse EP-udvalg, 1. behandling
  Forfatter af udtalelse EP-udvalg Miljø, Folkesundhed og Forbrugerbeskyttelse
  Rådgivende ordfører Philip WHITEHEAD
  22-11-1995 Udtalelse EP-udvalg, 1. behandling
  Forfatter af udtalelse EP-udvalg Eksterne Økonomiske Forbindelser
  Rådgivende ordfører Franco MALERBA
  06-01-1996 EP-udvalgsbetænkning, 1. behandling
  Forfatter af rapport EP-udvalg Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier
  Ordfører Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karsten Friedrich HOPPENSTEDT
  Dokumenter: EP-dokument//213974/  EP-dokument//213974/  
  14-02-1996 Udtalelse fra EP, 1. behandling
  Beslutning : Godkendelse med ændringer
  Ordfører Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karin JUNKER
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1996/65/   113
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1996/1//2   1.3.223
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51996AP0018
  Bemærkninger: Eventuel samrådsprocedure, EP
  14-02-1996 Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag - 1. behandling
  Beslutning : Delvist tilsagn
  Varetagelse Marcelino OREJA
  Bemærkninger: Tilsagn overholdt
  07-05-1996 Kommissionens vedtagelse af ændret forslag
  Beslutningsmåde: Bemyndigelsesprocedure
  Tilknyttet GD13; GD15
  Modtager af formel retsakt Europa-Parlamentet; Rådet
  Hovedansvarlig tjeneste GD10
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/1996/200/FINAL
C4/1996/290/  C4/1996/290/  
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1996/221/   10
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1996/5/   1.3.176
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Forslag til direktiv
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51996PC0200
  07-05-1996 Fremsendelse til Rådet af ændret forslag
  07-05-1996 Fremsendelse til EP af ændret forslag
  11-06-1996 Politisk enighed om Rådets fælles holdning
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1996/6/   1.3.227
  RÅDSMØDE 1936
  08-07-1996 Rådets vedtagelse af fælles holdning
  Beslutningsmåde: Kvalificeret flertal
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1996/264/   52
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1996/7//8   1.3.245
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 1942
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51996AG0911(09)
  12-07-1996 Fremsendelse til EP af erklæring om fælles holdning
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/1996/1292/FINAL   SEK/1996/1292/FINAL
  29-10-1996 EP-udvalgsbetænkning, 2. behandling
  Forfatter af rapport EP-udvalg Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier
  Ordfører Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karsten Friedrich HOPPENSTEDT
  Dokumenter: EP-dokument//219404/  EP-dokument//219404/  
  12-11-1996 Udtalelse fra EP, 2. behandling
  Beslutning : Godkendelse med ændringer
  Ordfører Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karsten Friedrich HOPPENSTEDT
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1996/362/   56
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1996/11/   1.3.224
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51996AP0346
  12-11-1996 Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag - 2. behandling
  Beslutning : Delvist tilsagn
  Varetagelse Marcelino OREJA
  Bemærkninger: Tilsagn overholdt 2. behandling
  04-12-1996 Vedtagelse af Kommissionens udtalelse om EP’s ændringsforslag i 2. behandling
  Beslutning : Udtalelse med ændringer
  Beslutningsmåde: Bemyndigelsesprocedure
  Hovedansvarlig tjeneste GD10
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/1996/626/FINAL
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1996/12/   1.3.234
C4/1996/653/  C4/1996/653/  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51996DC0626
  Bemærkninger: Opfølgning af EP’s udtalelse, 2. behandling
  04-12-1996 Fremsendelse til Rådet af Kommissionens udtalelse
  04-12-1996 Fremsendelse til EP af Kommissionens udtalelse
  16-04-1997 Indkaldelse af Forligsudvalget
  16-04-1997 Forligsudvalgets beslutning
  Beslutning : Enighed om fælles udkast
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1997/4/   1.3.222
  29-05-1997 EP-udvalgsbetænkning, 3. behandling
  Forfatter af rapport Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget
  Ordfører Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karsten Friedrich HOPPENSTEDT
  Dokumenter: EP-dokument//222100/  EP-dokument//222100/  
  10-06-1997 EP afgørelse - 3. behandling
  Beslutning : Godkendelse af Forligsudvalgets udkast
  Ordfører Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karsten Friedrich HOPPENSTEDT
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1997/200/   25
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1997/6/   1.3.278
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51997AP0201
  19-06-1997 Rådets beslutning, 3. behandling
  Beslutning : Godkendelse af Forligsudvalgets udkast
  Beslutningsmåde: Enstemmighed
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1997/6/   1.3.278
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2017
  30-06-1997 Undertegnelse af EP og Rådet
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/1997/202/   60
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1997/6/   1.3.278
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Direktiv
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   31997L0036

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse