PreLex - hlavní stránka  |  Hledání > Jednoduché > Rozšířené  |  Popis databáze  |  Zúčastněné orgány a instituce
Podrobnosti
Tisk
COM (2005) 115 - 2 2005/0042/COD
Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007-2013)
Platné právní předpisy Společenství Dokument databáze Celex   32006D1926
Platné právní předpisy Společenství Dokument databáze Celex   32007D1350

Evropská komise
Evropský parlament
Rada
Evropský hospodářský a sociální výbor
Výbor regionů
04-200505-200506-200507-200508-200509-200510-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-2007
^
06-04-2005
^
01-2006
^
07-2006
^
01-2007
^
23-10-2007
  Kroky:

Přijetí Komisí
  06-04-2005
Dodatek
  06-04-2005
Předání Radě
  13-04-2005
Předání EP
  13-04-2005
Jednání v Radě
  03-06-2005
Stanovisko EHSV
  14-02-2006
Stanovisko EP 1. čt.
  16-03-2006
Stanovisko EP 1. čt.
  23-03-2006
N.C.
  06-12-2006
Stanovisko EP 2. čt.
  12-12-2006
N.C.
  18-12-2006
N.C.
  04-07-2007
Stanovisko EP 2. čt.
  10-07-2007
Oprava
  01-10-2007
Podpis EP a Radou
  23-10-2007

Činnosti orgánů:
OEIL

Oblasti činností:
Právní základ/y
Komise :  Traité/CE/art 152   Evropský parlament a Rada :  Traité/CE/art 152  
Postupy:
Komise : Postup spolurozhodování 
Rada : Postup spolurozhodování 
Typ spisu:
Komise : Návrh rozhodnutí 
Rada : Rozhodnutí 
  06-04-2005 Přijetí Komisí
  Způsob rozhodování: Ústní řízení
  Hlavní odpovědnost nese GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele
  Povinná konzultace Evropský hospodářský a sociální výbor; Výbor regionů
  Adresát formálního aktu Evropský parlament; Rada
  Odpovědnost nese Markos KYPRIANOU
  Dokumenty: Dokument Komise Evropského společenství   KOM/2005/115/FINAL
Zobraz dokument Dokument Rady/2005/8064/   Dokument Rady/2005/8064/
Tisková zpráva Komise Evropského společenství   Tisková zpráva Komise/2005/389/
C6/2005/225/  C6/2005/225/  
Úřední věstník   Úř. věst. C/2005/172/   25
C6/2005/97/  C6/2005/97/  
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2005/4/   1.4.78
  Postupy: Postup spolurozhodování
  Typ spisu: Návrh rozhodnutí
  Právní základ/y  Traité/CE/art 152, 153  
  CELEXOVÉ ČÍSLO Dokument databáze Celex   52005PC0115
  Poznámky: Návaznost na stanovisko EP 2. čt.
  06-04-2005 Dodatek
  Dokumenty: Zobraz dokument SEK/2005/425/   SEK/2005/425/
  Postupy: Postup spolurozhodování
  CELEXOVÉ ČÍSLO Dokument databáze Celex   52005SC0425
  13-04-2005 Předání Radě
  13-04-2005 Předání EP
  03-06-2005 Jednání v Radě
  Dokumenty: Tisková zpráva Rady Evropské unie   Tisková zpráva Rady/2005/117/
  JEDNÁNÍ RADY BOD B PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
  ZASEDÁNÍ RADY 2663
  TÉMA ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKA, ZDRAVOTNICTVÍ A ZÁLEŽITOSTI SPOTŘEBITELŮ
  14-02-2006 Stanovisko EHSV
  Způsob rozhodování: Většina
  Zpravodaj Jorge PEGADO LIZ
  Dokumenty: Úřední věstník   Úř. věst. C/2006/88/   1
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2006/1/2   1.23.14
Dokument Hospodářského a sociálního výboru Evropského společenství   EHSV/2006/230/
  CELEXOVÉ ČÍSLO Dokument databáze Celex   52006AE0230
  16-02-2006 Stanovisko Výboru regionů
  Zpravodaj Bente NIELSEN
  Dokumenty: Zobraz dokument Stanovisko VR/2005/149/   Stanovisko VR/2005/149/
Úřední věstník   Úř. věst. C/2006/192/   8
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2006/1/2   1.23.14
  CELEXOVÉ ČÍSLO Dokument databáze Celex   52005AR0149
  16-03-2006 Stanovisko EP 1. čt.
  Rozhodnutí : Schválení se změnami
  Převzetí Markos KYPRIANOU
  Zpravodaj Antonios TRAKATELLIS
  Odpovědnost nese Markos KYPRIANOU
  Dokumenty: Zpráva   A6/2006/30/
Zpráva   TA/2006/93/
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2006/3/   1.24.2
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2006/3/   1.24.3
  16-03-2006 Postoj Komise ke změnám provedeným EP v 1. čt.
  Rozhodnutí : Částečná dohoda
  23-03-2006 Stanovisko EP 1. čt.
  Rozhodnutí : Schválení se změnami
  Zpravodaj Marianne THYSSEN
  Odpovědnost nese Markos KYPRIANOU
  Dokumenty: Zpráva   A6/2006/32/
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2006/3/   1.24.2
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2006/3/   1.24.3
  23-03-2006 Postoj Komise ke změnám provedeným EP v 1. čt.
  Rozhodnutí : Částečná dohoda
  24-05-2006 Přijetí pozměněného návrhu
  Způsob rozhodování: Ústní řízení
  Dokumenty: Zobraz dokument Dokument Rady/2006/9909/   Dokument Rady/2006/9909/
Tisková zpráva Komise Evropského společenství   Tisková zpráva Komise/2006/673/
Dokument Komise Evropského společenství   KOM/2006/235/FINAL
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2006/5/   1.24.9
Úřední věstník   Úř. věst. C/2006/303/   92
  CELEXOVÉ ČÍSLO Dokument databáze Celex   52006PC0235
  24-05-2006 Přijetí pozměněného návrhu
  Způsob rozhodování: Ústní řízení
  Dokumenty: Zobraz dokument Dokument Rady/2006/9905/   Dokument Rady/2006/9905/
Tisková zpráva Komise Evropského společenství   Tisková zpráva Komise/2006/673/
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2006/5/   1.24.9
Úřední věstník   Úř. věst. C/2006/303/   92
Dokument Komise Evropského společenství   KOM/2006/234/FINAL
  Postupy: Postup spolurozhodování
  Typ spisu: Návrh rozhodnutí
  Právní základ/y  Traité/CE/art 152  
  CELEXOVÉ ČÍSLO Dokument databáze Celex   52006PC0234
  29-05-2006 Předání pozměněného návrhu Radě
  29-05-2006 Předání pozměněného návrhu Radě
  29-05-2006 Předání pozměněného návrhu EP
  29-05-2006 Předání pozměněného návrhu EP
  25-09-2006 Politická dohoda o společném postoji
  Dokumenty: Zobraz dokument Dokument Rady/2006/13257/   Dokument Rady/2006/13257/
Tisková zpráva Komise Evropského společenství   Tisková zpráva Komise/2006/1258/
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2006/9/   1.24.11
Tisková zpráva Rady Evropské unie   Tisková zpráva Rady/2006/240/
  JEDNÁNÍ RADY BOD B PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
  ZASEDÁNÍ RADY 2751
  TÉMA KONKURENCESCHOPNOST
  14-11-2006 Přijetí společného postoje
  Dokumenty: Úřední věstník   Úř. věst. C E/2006/301/   103
Tisková zpráva Rady Evropské unie   Tisková zpráva Rady/2006/309/
Zobraz dokument Dokument Rady/2006/15032/   Dokument Rady/2006/15032/
Zobraz dokument Dokument Rady/2006/13241/   Dokument Rady/2006/13241/
C6/2006/420/  C6/2006/420/  
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2006/11/   1.24.8
  JEDNÁNÍ RADY BOD A PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
  ZASEDÁNÍ RADY 2762
  CELEXOVÉ ČÍSLO Dokument databáze Celex   52006AG0031
  TÉMA VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A KULTURA
  14-11-2006 Přijetí prohlášení o společném postoji
  Způsob rozhodování: Písemné řízení
  Dokumenty: Dokument Komise Evropského společenství   KOM/2006/700/FINAL
Zobraz dokument Dokument Rady/2006/15589/   Dokument Rady/2006/15589/
Úřední věstník   Úř. věst. C/2007/138/   5
  CELEXOVÉ ČÍSLO Dokument databáze Celex   52006PC0700
  14-11-2006 Předání prohlášení o společném postoji Radě
  14-11-2006 Předání prohlášení o společném postoji EP
  16-11-2006 Přijetí společného postoje EP
  Dokumenty: Úřední věstník   Úř. věst. C E/2008/27/   21
  30-11-2006 Politická dohoda o společném postoji
  Dokumenty: Tisková zpráva Rady Evropské unie   Tisková zpráva Rady/2006/330/
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2006/11/   1.24.8
  JEDNÁNÍ RADY BOD B PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
  ZASEDÁNÍ RADY 2767
  TÉMA ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKA, ZDRAVOTNICTVÍ A ZÁLEŽITOSTI SPOTŘEBITELŮ
  06-12-2006 N.C.
  12-12-2006 Stanovisko EP 2. čt.
  Rozhodnutí : Schválení beze změn
  Zpravodaj Marianne THYSSEN
  Odpovědnost nese Markos KYPRIANOU
  Dokumenty: Zpráva   TA/2006/534/
Zpráva   A6/2006/408/
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2006/12/   1.24.18
  18-12-2006 N.C.
  Dokumenty: Úřední věstník   Úř. věst. L/2006/404/   39
Zobraz dokument Dokument EP a Rady (spolurozhodování)/2006/3680/   Dokument EP a Rady (spolurozhodování)/2006/3680/
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2006/12/   1.24.18
  Postupy: Postup spolurozhodování
  Typ spisu: Návrh rozhodnutí
  Právní základ/y  Traité/CE/art 153  
  CELEXOVÉ ČÍSLO Dokument databáze Celex   32006D1926
  Poznámky: Změna právního základu EP a Radou
  22-03-2007 Přijetí společného postoje
  Dokumenty: Zobraz dokument Dokument Rady/2007/7592/   Dokument Rady/2007/7592/
Tisková zpráva Rady Evropské unie   Tisková zpráva Rady/2007/51/
Zobraz dokument Dokument Rady/2006/16369/   Dokument Rady/2006/16369/
Úřední věstník   Úř. věst. C E/2007/103/   11
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2007/3/   1.25.3
  JEDNÁNÍ RADY BOD A PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
  ZASEDÁNÍ RADY 2791
  CELEXOVÉ ČÍSLO Dokument databáze Celex   52007AG0005
  TÉMA DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE A ENERGETIKA
  23-03-2007 Přijetí prohlášení o společném postoji
  Způsob rozhodování: Písemné řízení
  Dokumenty: Úřední věstník   Úř. věst. C/2007/181/   12
Dokument Komise Evropského společenství   KOM/2007/150/FINAL
Zobraz dokument Dokument Rady/2007/7861/   Dokument Rady/2007/7861/
  Postupy: Postup spolurozhodování
  Typ spisu: Návrh rozhodnutí
  CELEXOVÉ ČÍSLO Dokument databáze Celex   52007PC0150
  23-03-2007 Předání prohlášení o společném postoji Radě
  23-03-2007 Předání prohlášení o společném postoji EP
  29-03-2007 Přijetí společného postoje EP
  04-07-2007 N.C.
  10-07-2007 Stanovisko EP 2. čt.
  Rozhodnutí : Schválení se změnami
  Převzetí Markos KYPRIANOU
  Zpravodaj Antonios TRAKATELLIS
  Odpovědnost nese Markos KYPRIANOU
  Dokumenty: Zpráva   A6/2007/184/
Zpráva   TA/2007/318/
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2007/7/8   1.25.13
Úřední věstník   Úř. věst. C E/2008/175/   131
  CELEXOVÉ ČÍSLO Dokument databáze Celex   52007AP0318
  10-07-2007 Postoj Komise ke změnám provedeným EP ve 2. čt.
  Rozhodnutí : Dohoda
  Poznámky: Závazek splněn 2. čtení
  30-08-2007 Přijetí stanoviska Komise
  Rozhodnutí : Stanovisko mající pozměňující charakter
  Způsob rozhodování: Písemné řízení
  Dokumenty: Dokument Komise Evropského společenství   KOM/2007/485/FINAL
Zobraz dokument Dokument Rady/2007/12557/   Dokument Rady/2007/12557/
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2007/7/8   1.25.13
Úřední věstník   Úř. věst. C/2008/196/   3
  CELEXOVÉ ČÍSLO Dokument databáze Celex   52007PC0485
  Poznámky: Návaznost na stanovisko EP 2. čt.
  30-08-2007 Předání stanoviska Komise Radě
  30-08-2007 Předání stanoviska Komise EP
  01-10-2007 Oprava
  Dokumenty: Dokument Komise Evropského společenství   KOM/2007/485/FINAL/2
  09-10-2007 Schválení Radou 2. čt.
  Dokumenty: Zobraz dokument Dokument Rady/2007/13661/ADD 1   Dokument Rady/2007/13661/ADD 1
Tisková zpráva Rady Evropské unie   Tisková zpráva Rady/2007/217/
Zobraz dokument Dokument Rady/2007/13229/   Dokument Rady/2007/13229/
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2007/10/   1.25.12
  Postupy: Postup spolurozhodování
  Typ spisu: Rozhodnutí
  JEDNÁNÍ RADY BOD A PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
  ZASEDÁNÍ RADY 2822
  TÉMA HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
  23-10-2007 Podpis EP a Radou
  Dokumenty: Úřední věstník   Úř. věst. L/2007/301/   3
Zobraz dokument Dokument EP a Rady (spolurozhodování)/2007/3640/   Dokument EP a Rady (spolurozhodování)/2007/3640/
Bulletin Evropské unie   Bulletin/2007/10/   1.25.12
  Postupy: Postup spolurozhodování
  Typ spisu: Rozhodnutí
  Právní základ/y  Traité/CE/art 152  
  CELEXOVÉ ČÍSLO Dokument databáze Celex   32007D1350
  Poznámky: Změna právního základu EP a Radou

PreLex - hlavní stránka  |  Hledání > Jednoduché > Rozšířené  |  Popis databáze  |  Začátek Začátek