PreLex Начална страница  |  Търсене > Стандартно търсене > Разширено търсене  |  Описание на базата данни  |  Участници
Елементи
Версия за печат
COM (2010) 239 2010/0135/NLE
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно приемането на еврото от Естония от 1 януари 2011 г.
Действащо законодателство на Общността Документ CELEX   32010D0416

  Събития:

Сфера на дейност:
Правна основа:
Комисия :  TFUE/art 140 par 2  
Процедури:
Комисия : незаконодателна процедура 
Съвет : незаконодателна процедура 
Вид досие
Комисия : Предложение за решение 
Съвет : Решение 
  12-01-2010 Приемане от Комисията
  Процедура за вземане на решение Устна процедура
  Задължителна консултация Европейски парламент
  Адресат Европейска централна банка
  Адресат на официалния акт Съвет
  Главно отговорно лице ГД „Икономически и финансови въпроси“
  Отговорен Olli REHN
  Документи: Документ на Комисията на Европейските общности   COM/2010/239/FINAL
Документа можете да видите тук CS/2010/9877/   CS/2010/9877/
Официален вестник   ОВ С/2011/121/   11
  Процедури: незаконодателна процедура
  Вид досие Предложение за решение
  Правна основа:  TFUE/art 140 par 2  
  CELEX НОМЕР Документ CELEX   52010PC0239
  17-05-2010 Предаване на Съвета
  17-05-2010 Предаване на ЕП
  16-06-2010 Становище на ЕП на 1-во четене
  Решение : Приемане без изменения
  Поемане на отговорност Olli REHN
  Докладващ Edward SCICLUNA
  Отговорен Olli REHN
  Документи: Официален вестник   ОВ С Е/2011/236/   181
Доклад   TA/2010/217/P7
  CELEX НОМЕР Документ CELEX   52010AP0217
  13-07-2010 Официално приемане от Съвета
  Документи: Официален вестник   ОВ L/2010/196/   24
  Процедури: незаконодателна процедура
  Вид досие Решение
  ДНЕВЕН РЕД НА СЪВЕТА ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА
  CELEX НОМЕР Документ CELEX   32010D0416

PreLex Начална страница  |  Търсене > Стандартно търсене > Разширено търсене  |  Описание на базата данни  |  Начало Начало