PreLex domača stran  |  Iskanje > Enostavno > Napredno  |  Opis podatkovne baze  |  Udeleženci

Spremljanje odločanja med institucijami

Tudi EUR-Lex vsebuje informacije o zakonodajnih postopkih, na voljo so na strani: http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.htmlIskanje
  Enostavno
  Napredno
Prelex - Pomoč
  Opis podatkovne baze
  Kako ustvariti povezave s PreLexom
PreLex, podatkovna baza o medinstitucionalnih postopkih , je na tekočem z glavnimi stopnjami odločanja med Komisijo in ostalimi institucijami:
  • fazo postopka;
  • odločitvami institucij,
  • imeni oseb,
  • odgovornimi službami,
  • navedbami listin … itd.
ter spremlja delo raznih vključenih institucij (Evropskega parlamenta, Sveta, ESO, Odbora regij, Evropske centralne banke, Sodišča…itd.).

PreLex sledi predlogom Komisije (zakonodajna in proračunska dokumentacija, sklepanja mednarodnih sporazumov) in njenim sporočilom od posredovanja Svetu ali Evropskemu parlamentu.

Povezave omogočajo uporabnikom neposreden dostop do razpoložljivih elektronskih besedil (KOM listin, Uradnega lista, Biltena Evropske unije, listin Evropskega parlamenta, sporočil za javnost, itd.)

PreLex domača stran  |  Iskanje > Enostavno > Napredno  |  Opis podatkovne baze  |  Začetek Začetek