PreLex - hlavná stránka  |  Vyhľadávanie > Jednoduché > Rozšírené  |  Opis databázy  |  Aktéri

Sledovanie medziinštitucionálnych legislatívnych postupov

Portál EUR-Lex umožňuje aj vyhľadávanie podľa legislatívnych postupov: http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.htmlVyhľadávanie
  Jednoduché
  Rozšírené
Prelex - pomoc
  Opis databázy
  Ako vytvoriť odkazy na stránku PreLex
PreLex, databáza medziinštitucionálnych postupov , umožňuje sledovať hlavné fázy rozhodovania medzi Komisiou a ostatnými inštitúciami:
  • fáza postupu,
  • rozhodnutia inštitúcii,
  • mená osôb,
  • zodpovedné útvary,
  • referencie dokumentov
a sledovať činnosť rôznych zúčastnených inštitúcii (Európsky parlament, Rada, Hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, Európska centrálna banka, Súdny dvor atď.)

Prelex sleduje všetky návrhy (legislatívne a rozpočtové spisy, závery medzinárodných dohôd) a oznámenia Komisie po ich doručení Rade, alebo Európskemu parlamentu

Odkazy umožňujú používateľom priamo konzultovať dostupné texty v elektronickej podobe (dokumenty KOM, Úradný vestník, dokumenty Európskeho parlamentu, tlačové správy Rady, atď.).

PreLex - hlavná stránka  |  Vyhľadávanie > Jednoduché > Rozšírené  |  Opis databázy  |  Začiatok Začiatok