Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Actori

Monitorizarea procesului decizional între instituţii

Procedurile legislative sunt, de asemenea, integrate în EUR-Lex. Pentru a le consulta, accesați pagina: http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.htmlCăutare
  Simplă
  Avansat
Prelex - Ajutor
  Descrierea bazei de date
  Cum creaţi legături către Prelex
PreLex, baza de date privind procedurile interinstituţionale  urmăreşte etapele majore ale procesului decizional între Comisie şi celelalte instituţii :
  • stadiul procedurii;
  • deciziile instituţiilor;
  • numele persoanelor;
  • serviciile responsabile;
  • referinţele documentelor …etc,
şi monitorizează lucrările diferitelor instituţii implicate (Parlamentul European, Consiliul, CES, Comitetul Regiunilor, Banca Centrală Europeană, Curtea de Justiţie etc.).

PreLex urmăreşte toate propunerile (dosare legislative şi bugetare, încheieri ale acordurilor internaţionale) şi  comunicările Comisiei de la  transmiterea lor către Consiliu sau Parlament

Legăturile oferă utilizatorilor acces direct la textele electronice disponibile (documente COM, Jurnalul Oficial, Buletinul Uniunii Europene, documente ale Parlamentului European, comunicate de presă etc.).

Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Început Început