PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Uczestnicy

Monitorowanie procesu decyzyjnego między instytucjami

W portalu EUR-Lex można znaleźć również informacje o procedurach ustawodawczych: http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.htmlWyszukiwanie
  Podstawowe
  Zaawansowane
PreLex - Pomoc
  Opis bazy danych
  Jak tworzyć odnośniki do strony PreLex?
PreLex, baza danych o procedurach międzyinstytucjonalnych , pozwala śledzić najważniejsze etapy procesu decyzyjnego pomiędzy Komisją i pozosałymi instytucjami:
  • etap procedury;
  • decyzje instytucji;
  • nazwiska osób;
  • odpowiedzialne służby;
  • sygantury dokumentów… itp.,
jak również umożliwia wgląd w prace poszczególnych instytucji (Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Banku Centralnego, Trybunału Sprawiedliwości, itp..).

PreLex śledzi wszystkie projekty Komisji (akta legislacyjne i budżetowe, jak również umowy międzynarodowe) oraz ko komunikaty - od momentu ich przekazania do Rady lub Parlamentu Europejskiego.

Odnośniki umożliwiają użytkownikom dostęp do elektronicznej wersji dostępnych tekstów (dokumenty KOM, Dziennik Urzędowy, Biuletyn Unii Europejskiej, dokumenty Parlamentu Europejskiego, notatki prasowe, itp.).

PreLex - strona główna  |  Wyszukiwanie > Podstawowe > Zaawansowane  |  Opis bazy danych  |  Początek Początek