PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties

Follow-up van de interinstitutionele procedures

Wetgevingsprocedures worden ook opgenomen in EUR-Lex, u kunt ze hier raadplegen: http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=nlZoekopdracht
  Eenvoudige
  Uitgebreide
Prelex - Hulp
  Beschrijving van de gegevensbank
  Zo legt u links naar PreLex
De databank van de interinstitutionele procedures , PreLex, biedt de mogelijkheid de belangrijkste fases van het besluitvormingsproces tussen de Commissie en de andere instellingen te volgen:
  • stadium van de procedure,
  • besluiten van de instellingen,
  • namen van betrokken personen,
  • verantwoordelijke diensten,
  • document-referenties...,
en de werkzaamheden van de verschillende betrokken instellingen (Europees Parlement, Raad, ESC, Comité van de Regio's, Europese Centrale Bank, Hof van Justitie... enz.) te volgen.

PreLex volgt alle voorstellen (wetgevende en begrotingsdossiers, sluiten van internationale overeenkomsten) en mededelingen van de Commissie, vanaf het moment dat ze aan de Raad of het Europees Parlement worden voorgelegd

Met een link kan een gebruiker rechtstreek de beschikbare elektronische teksten raadplegen (COM-documenten, Publicatieblad, documenten van het Europees Parlement, perscommuniqués... enz.).

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin