PreLex  |  Fittex > Standard > Avvanzata  |  Deskrizzjoni tad-database  |  Parteċipanti

Monitoraġġ tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet bejn l-istituzzjonijiet

Mill-15/12/2014 'il quddiem, il-proċeduri leġiżlattivi tal-UE se jkunu disponibbli biss permezz ta' http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html. Il-websajt PreLex se jingħalaq.Fittex
  Standard
  Avvanzata
Prelex - Għajnuna
  Deskrizzjoni tad-database
  Kif toħloq links ma' PreLex
PreLex, id-database tal-proċeduri interistituzzjonali ssegwi l-fażijiet ewlenin tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet bejn il-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet l-oħrajn:
  • fażi tal-proċedura;
  • deċiżjonijiet ta' l-istituzzjonijiet;
  • ismijiet tal-persuni;
  • servizzi inkarigati;
  • referenzi tad-dokumenti ...eċċ,
kif ukoll il-ħidmiet tad-diversi istituzzjonijiet (il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Soċjali u Ekomomiku Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Qorti tal-Ġustizzja eċċ)

PreLex issegwi wkoll il-proposti kollha tal-Kummissjoni (dossiers leġislattivi u baġitarji, konklużjonijiet ta' ftehim internazzjonali) u komunikazzjonijiet mix-xandir tagħhom lill-Kunsill jew lill-Parlament Ewropew

Hemm links li bihom wieħed jista' jaċċessa direttemanet it-testi elettroniċi disponibbli (dokumenti KUMM, il-Ġurnal Uffiċjali, il-Bulettin ta' l-Unjoni Ewropea, dokumenti tal-Parlament Ewropew, stqarrijiet għall-istampa, eċċ.)

PreLex  |  Fittex > Standard > Avvanzata  |  Deskrizzjoni tad-database  |  Bidu Bidu