PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Dalībnieki:

Starpinstitucionālo lēmumu pieņemšanas procedūru pārraudzība

“EUR-Lex” ir informācija arī par likumdošanas procedūrām, sk. šo skaiti: http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.htmlMeklēšana
  Vienkārši
  Izvērsti
Prelex - palīgs
  Datubāzes apraksts
  Kā izveidot saiti uz PreLex
PreLex ir institūciju kopīgā datubāze , kurā aplūkojami svarīgākie Komisijas un citu institūciju lēmumu pieņemšanas posmi:
  • procedūras statuss,
  • institūciju lēmumi,
  • personu uzvārdi,
  • atbildīgie dienesti,
  • atsauces uz dokumentiem,
kā arī iespējams sekot līdzi dažādo iesaistīto institūciju darbam (Eiropas Parlaments, Padome, Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja, Eiropas Centrālā banka, Tiesa utt.)

Tajā ir visi priekšlikumi (tiesību aktu un budžetu dosjē, starptautisku nolīgumu noslēgšana) un Komisijas paziņojumi no dienas, kad tie iesniegti Padomē vai Eiropas Parlamentā.

Saites ļauj Jums uzreiz atvērt elektroniskā formā pieejamos dokumentus (KOM dokumentus, Oficiālo Vēstnesi, Eiropas Parlamenta dokumentus, Padomes paziņojumus presei utt.).

PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Sākums Sākums