PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Proceso šalys

Tarpinstitucinio sprendimų priėmimo stebėjimas

Teisėkūros procedūros pateikiamos ir svetainėje „EUR-Lex“ adresu: http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.htmlPaieška
  Paprastas
  Detaliai
Prelex - Pagalba
  Duomenų bazės aprašymas
  Kaip sukurti saitą į PreLex?
PreLex, tarpinstitucinių procedūrų duomenų bazėje , galima susipažinti su pagrindiniais sprendimų priėmimo procesais tarp Komisijos ir kitų institucijų:
  • procedūros etapas,
  • institucijų sprendimai,
  • asmenvardžiai,
  • atsakingos tarnybos,
  • dokumentų nuorodos,
ir su įvairių procese dalyvaujančių institucijų (Europos Parlamento, Tarybos, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto, Europos centrinio banko, Teisingumo Teismo ir kt.) darbais.

Joje parodytas visų Komisijos pasiūlymų (dėl teisės aktų ir biudžeto dokumentų, dėl tarptautinių susitarimų sudarymo) ir komunikatų kelias nuo tada, kai jie perduodami į Tarybą ar į Europos Parlamentą.

Saitais galima tiesiogiai pasiekti tekstus, kurie egzistuoja elektroniniu formatu (KOM dokumentai, Oficialusis leidinys, Europos Parlamento dokumentai, Tarybos pranešimai spaudai ir kt.).

PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Pradžia Pradžia