PreLex honlap  |  Keresés > Egyszerű > Bővített  |  Az adatbázis leírása  |  Szereplők

Az intézmények közötti döntéshozatali folyamat nyomon követése

A jogalkotási eljárásokat beillesztettük az EUR-Lex adatbázisba. Internetes elérhetőség: http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.htmlKeresés
  Egyszerű
  Bővített
Prelex - Súgó
  Az adatbázis leírása
  Hogyan hozzunk létre linket a PreLex-hez?
PreLex, az intézményközi eljárások adatbázisa nyomon követi a Bizottság és egyéb intézmények közötti döntéshozatali folyamat jelentős állomásait:
  • az eljárás stádiuma;
  • az intézmények döntései;
  • személyek neve;
  • felelős szervezeti egységek;
  • dokumentumok hivatkozásai stb…
és nyomon követi a különböző intézményi szereplők munkáját (Európai Parlament, Tanács, Gazdasági és Szociális Tanács, Régiók Bizottsága, Európai Központi Bank, Bíróság stb.).

A PreLex nyomon követi az összes bizottsági javaslatot (jogi és költségvetési dossziékat, nemzetközi egyezmények megkötését) és közleményt a Tanácsnak vagy az Európai Parlamentnek történő átadásuktól kezdődően.

A linkek a felhasználók számára lehetővé teszik, hogy közvetlenül hozzáférjenek a rendelkezésre álló elektronikus szövegekhez (COM dokumentumok, Hivatalos Lap, az Európai Unió értesítője, az Európai Parlament dokumentumai, sajtóközlemények stb.).

PreLex honlap  |  Keresés > Egyszerű > Bővített  |  Az adatbázis leírása  |  Kezdet Kezdet