Leathanach Baile PreLex  |  Cuardaigh > Simplí > Ard...  |  Tuairisc ar an mbunachar sonraí  |  Rannpháirtithe

Faireacán a dhéanamh ar an bpróiseas cinnteoireachta idirinstitíuideach

Tá Nósanna Imeachta Reachtacha comhtháite in EUR-Lex freisin; caith súil orthu ag: http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.htmlCuardaigh
  Simplí
  Ard...
Prelex - Cabhair
  Tuairisc ar an mbunachar sonraí
  Conas naisc a chruthú le PreLex
PreLex, an bunachar sonraí ar nósanna imeachta idirinstitiúideacha a leanann na céimeanna tábhachtacha a bhaineann leis an bpróiseas cinnteoireachta idir an Coimisiún agus na hinstitiúidí eile:
  • stádas an nóis imeachta;
  • cinntí na n-institiúidí;
  • ainmneacha na ndaoine;
  • rannóga freagracha;
  • tagairtí doiciméad ... agus araile,
agus déantar faireachán ar an obair a dhéanann na hinstitiúidí difriúla (Parlaimint na hEorpa, An Chomhairle, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, Coiste na Réigiún, Banc Ceannais na hEorpa, An Chúirt Bhreithiúnais agus araile)

Leanann PreLex na tograí ar fad ón gCoimisiún (comhaid reachtaíochta agus buiséadacha, comhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh chun críche) chomh maith le cumarsáidí chomh luath is a sheoltar iad chuig an gComhairle nó chuig Parlaimint na hEorpa

Is féidir le húsáideoirí na naisc dhifriúla a úsáid chun na téacsanna leictreonacha a rochtain (doiciméid COM, Iris Oifigiúil, doiciméid ó Pharlaimint na hEorpa, preaseisiúintí na Comhairle, agus araile).

Leathanach Baile PreLex  |  Cuardaigh > Simplí > Ard...  |  Tuairisc ar an mbunachar sonraí  |  Tosú Tosú