PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet

Toimielinten välinen päätöksenteko-prosessi

Lainsäädäntömenettelyt löytyvät myös EUR-Lexistä sivulta: http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.htmlHaku
  Yksinkertainen
  Tarkennettu
Prelex - Ohje
  Tietokannan kuvaus
  Linkin tekeminen PreLexiin
PreLex on toimielinten välisten menettelyjen tietokanta . Sen avulla voi seurata komission ja muiden toimielinten välisen päätöksenteon tärkeimpiä osatekijöitä:
  • menettelyn vaihe
  • toimielinten päätökset
  • asiasta vastaavien henkilöiden nimet
  • asiasta vastaavat yksiköt
  • viiteasiakirjat.
PreLex-tietokannasta voi seurata menettelyihin osallistuvien toimielinten (Euroopan parlamentin, neuvoston, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean, Euroopan keskuspankin, yhteisöjen tuomioistuimen jne.) toimien etenemistä.

Tietokanta seuraa komission ehdotusten (jotka liittyvät lainsäädäntöön tai budjettiin taikka kansainvälisten sopimusten tekemiseen) ja tiedonantojen vaiheita siitä lähtien, kun komissio toimittaa asiakirjan neuvostolle tai Euroopan parlamentille

Tietokannassa on linkkejä sähköisinä saataviin teksteihin (KOM-asiakirjoihin, Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen, Euroopan parlamentin asiakirjoihin, neuvoston lehdistötiedotteisiin jne.).

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning